Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Regulamin Przewozu
    

I BILETY

 1. Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków regulaminu przewozu.
 2. Bilet podróżny jest imienny i nie może być odstępowany innym osobom.
 3. Bilet dwustronny „OPEN” ważny jest 6 mc od daty wyjazdu.
 4. Pasażerowie z biletem „OPEN” powinni dokonywać rezerwacji 14 dni przed planowanym wyjazdem. Rezerwacje w krótszym terminie będą dokonywane w miarę posiadania wolnych miejsc.
 5. Bilet można wykupić najwcześniej 2 miesiące, a najpóźniej 24 godziny przed planowanym odjazdem.
 6. W przypadku niewykorzystania biletu „OPEN” traci on ważność.
 7. Nie zwraca się należności w przypadku zagubienia biletu.
 8. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. cenę za opłacony bilet,
  3. pieczątkę biura bądź agenta, u którego dokonano zakupu biletu,
  4. datę wyjazdu wraz z miejscem docelowym.
 9. Dla uzyskania stosownej zniżki wymagane jest przy zakupie biletu przedstawienie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.
 10. Bilet wykupiony na przejazd w obie stron, a wykorzystany tylko w jedną stronę nie podlega zwrotowi.
 11. Bilet w którym dokonano już raz zmiany daty wyjazdu nie podlega zwrotowi.
 12. W razie rezygnacji z przejazdu potrącone są następujące kwoty:
  1. powyżej 7 dni zwrot całości biletu dla klienta
  2. od 5 do 7 dni –10%
  3. od 2 do 5 dni –50%
  4. na 1 dzień przed wyjazdem potrącenie całości biletu.

II PRZEWÓZ BAGAŻY

 1. W ramach wykupionego biletu można zabrać 1 sztukę bagażu o wadze nie przekraczającej 30 kg oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg.
 2. Pasażer może zabrać za dodatkową stosowną opłatą drugą i kolejną sztukę bagażu (opłata za nadbagaż pobierana jest przez obsługę autokaru).
 3. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca docelowego.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru w chwili jego wydania.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż jest ograniczona do wartości aktualnej ceny zakupionego biletu jednokierunkowego.
 6. Bagaż o większej wartości powinien być ubezpieczony indywidualnie przez pasażera.
 7. Za rzeczy pozostawione w autokarze (bagaż podręczny, dokumenty, gotówkę, biżuterię, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zabrania się przewożenia materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać niebezpieczeństwu podczas podróży.

III PRAWA I OBOWIĄZKI


Przed wykupieniem biletu pasażer ma obowiązek zapoznać się z warunkami regulaminu podróży, a wykupienie biletu jest równoznaczne z przyjęciem tych warunków.
 1. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet, dokument uprawniający do przekroczenia granicy, jak również ma obowiązek przestrzegać przepisów celowo-dewizowych.
 2. Zmiana miejsca wsiadania lub wysiadania może nastąpić po wcześniejszej akceptacji przewoźnika (zmiana musi być zaznaczona w bilecie).
 3. Pasażer powinien oczekiwać na autokar minimum 15 minut przed planowanym odjazdem, a niestawienie się pasażera na umówioną godzinę jest równoznaczne z jego rezygnacją z podróży.
 4. W przypadku opóźnienia się autokaru pasażer powinien oczekiwać na niego nie krócej niż 1 godzinę, jeżeli niemożliwość skorzystania z przewozu linią „EURORES” nastąpi na skutek odwołania przewozu, pasażerowi przysługuje zwrot do wysokości kwoty opłaconej za przejazd.
 5. Za zanieczyszczenie autokaru przez pasażera, pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN na koszt czyszczenia, a za uszkodzenie wyposażenia autokaru pasażer ponosi odpowiedzialność w wysokości wyrządzonej szkody, na rzecz naprawy.
 6. W autokarze obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Autokar obsługujący daną linie jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.
 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze, lub odmówić dalszego przewozu w następujących przypadkach:
  1. pasażer nie przestrzega regulaminu i zarządzeń obsługi autokaru,
  2. pasażer jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jest chory w skutek czego może być zagrożeniem dla innych pasażerów,
  3. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy, ważnego biletu, lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych,
  4. przewozi towary, których przewożenie jest zakazane, lub spowoduje opóźnienie na przejściu granicznym,
  5. zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów lub obsługi autokaru.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( odprawy graniczne, żywioły)
 4. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia zastępczego środka transportu.
 5. W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany trasy.
 6. Na czas podróży pasażer jest ubezpieczony przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 7. Reklamacje dotyczące podróży należy kierować na adres przewoźnika w trybie do 14 dni od daty wyjazdu.
 8. Obowiązkiem przewoźnika jest rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację w 14 dni.
 
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.