Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Regulamin Przewozu
Przewóz Bagażu - Liniami Marolines Europa Transport
 


-  Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna by. opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, oraz miejscem wsiadania i wysiadania. Obowiązek oznaczenia opisany w tym punkcie spoczywa na Podróżnym.

-  Każdy pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w luku bagażowym 2 sztuk bagażu podstawowego o wymiarach łącznych 180 cm (wysokość + szerokość + długość) i wadze do 30 kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, mieszczącego się na półce bagażowej. Zawartość bagażu powinna by, opakowana należycie, w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem.

- Za każdy bagaż przekraczający powyższe limity, oraz dodatkowy bagaż(nadbagaż pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

- Pasażer powinien zadbać, aby na przewożonym bagażu zarówno bezpłatnym, jak i płatnym został umieszczony odpowiedni odcinek kuponu bagażowego zawierający jego imię i nazwisko.

- PRZEWOŹNIK ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.

- O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagażu lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa autokaru.

- Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.

- Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagracać bezpieczeństwu w transporcie, stwarza, zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo PRZEWOŹ NIKOWI lub naraża podróżnych na niewygody. PRZEWOŹNIK w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

- Wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu ograniczona jest do kwoty aktualnej ceny biletu za przejazd. Odstępstwem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy Pasażer zadeklaruje bezpośrednio u PRZEWOŹNIKA inną wartość bagażu i uiści z tym związane dodatkowe opłaty. Odszkodowanie będzie wypłacone jedynie pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania bagażu w autokarze (oznaczenie bagażu kuponami bagażowymi).

-  PRZEWOŹNIK nie odpowiada za bagaż i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.

- PRZEWOŹNIK nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w autokarze po zakończeniu podróży.

- PRZEWOŹNIK nie odpowiada za bagaż podróżny poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy PRZEWOŹNIKA i została udowodniona przez Pasażera.

- PRZEWOŹNIK nie odpowiada także za szkody polegające na utracie bądź zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, urządzeń elektronicznych, oraz wykonanych z materiałów łatwo ulegających zniszczeniu, oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. przy przewozie przedmiotów wartościowych, bądź łatwo ulegającym zniszczeniu PRZEWOŹNIK zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.

- Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszt przechowywania bagażu w wysokości równowartości 2 EURO za każdy dzień ponosi podróży. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się, po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.