Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Regulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.autokar24.pl
 
 
§ 1
Informacje podstawowe:
Regulamin określa przejrzyste zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.autokar24.pl.
 
§ 2
 
Definicje:
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług Naszego Serwisu;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 

§ 3
 
Ogólne warunki korzystania z Serwisu:
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja warunków Regulaminu.
2. Wydawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi, w ramach których istnieje możliwość:
1) przeglądania treści Serwisu,
2) dokonywania oceny komentarzy zamieszczonych w Serwisie, przyznając komentarzowi „własną ocenę”
3) przesłania do redakcji Wydawcy informacji w celu umieszczenia tych informacji w Serwisie,
4) zapisania się do serwisu - newslettera,
5) zakładani komentarzy w niektórychpodstronach  - treści Serwisu,
3. Dostęp do usług określonych wyżej w nie wymaga Rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z pełnej Infrastruktury Serwisu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu, a także w każdym przypadku po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu.
6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową.
7. Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie korzystania z naszego Serwisu, zaleca się, aby każde urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 
 
§ 4
Obowiązki Użytkownika:
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do:
1) korzystania z Usług oferowanych przez Wydawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.