Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Albanii

ALBANIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów.

 

Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

 

 Bilety Autokarowe ELABUS z Polski do Albanii
Durres, Vlora

 


 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Albanii jest albański. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, a na południu kraju także greckim. Walutą obowiązującą jest lek albański (ALL). Obywatele RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w roku.  Od obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Nie wymaga się także posiadania biletu powrotnego ani określonych kwot pieniędzy. Od maja 2009 r. obywatele RP  mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie dowodów osobistych.


Baza turystyczna na terenie tego kraju jest już dobrze rozwinięta. W stolicy - Tiranie i większych miastach można skorzystać z ofert kilku hoteli o wysokim standardzie. Również turyści o mniej zasobnych portfelach znajdą dla siebie odpowiednie, o przyzwoitym standardzie, lokum. Słabo za to rozwinięta jest baza kempingowa. Dyskomfortem dla przyjezdnych, zwłaszcza na prowincji są okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody mogące trwać kilka godzin na dobę. Również utrudnieniem dla turystów jest niewydolna sieć telefoniczna i przeciążenia łączy internetowych. Sieć telefonii komórkowej nie pokrywa terenów północnych i górskich. Kwestie natury religijnej nie stwarzają przyjezdnym problemów. 

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W Albanii nie ma obowiązku meldunkowego. W razie chęci przedłużenia pobytu formalności z tym związane należy dopełnić w komisariacie policji, właściwym dla miejsca pobytu.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Albanii są: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Pracy  (1  maja), Święto Niepodległości (28-29 listopada), Boże Narodzenie (25 grudnia – katolickie i 7 stycznia - prawosławne). Dodatkowo wolnymi dniami są te przypadające na  początek i koniec muzułmańskiego postu ramadanu - tzw. Mały i Duży Bajram.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 10 tys. EUR. Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

 

UBEZPIECZENIE:
W Albanii nie ma towarzystw współpracujących z polskimi firmami ubezpieczeniowymi. Od przyjeżdżających do Albanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o zadowalającym poziomie (bez możliwości hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok. 20-30 EUR. Ubezpieczenie osobowe nie jest obowiązkowe.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Albanii polskie i międzynarodowe prawo jazdy są respektowane. Od kierowców wymaga się posiadanie ubezpieczenia OC - tzw. zieloną kartę. Zielone karty wystawiane przez polskich ubezpieczycieli są w Albanii honorowane. Podróżujący cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na język angielski umowę użyczenia pojazdu, sporządzoną przez polskiego notariusza. Nie zaleca się poruszania po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników  (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne). Ostatnio zmodernizowano część dróg głównych. Miedzy innymi w związku z tym faktem, podróżujący samochodami mogą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty (przy wyjeździe z Albanii) za korzystanie z tamtejszych dróg. Opłata ta z reguły wynosi 1 EUR za każdy dzień.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

W niektórych miastach Albanii działa centralny system powiadamiania o wypadkach.
W innych należy zadzwonić na policję, korzystając z numeru miejskiego.

- policja (tel. 129),
- policja drogowa (tel. 126),
- pogotowie ratunkowe (tel. 127),
- straż pożarna (tel. 128).

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Albanii
Albania, Tirana, Rruga e Durresit 123,
tel.: +35542234190, tel. dyżurny: +355694022010, faks: +35542233364
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.