Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Izraelu

IZRAEL - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Izraelu jest hebrajski i arabski. Posługiwać się można tam także językiem angielskim i rosyjskim. Obowiązującą walutą jest szekel (ILS).
Obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Izraela, do 90 dni, bez wizy jedynie na podstawie ważnego (umowa polsko-izraelska) – co najmniej 6 miesięcy – paszportu. Zdarza się, że funkcjonariusze straży granicznej ograniczają czas pobytu polskich turystów, wpisując na stemplach w paszporcie zgodę na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Tak jest np. na przejściu granicznym w Ejlacie, gdzie ograniczanie czasu pobytu jest niemal regułą. Co istotne, wjeżdżających nie informuje się o takiej procedurze, a trzeba wiedzieć, że przekroczenie dozwolonego okresu pobytu wyznaczonego w paszporcie może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Co więcej, naruszenie izraelskich przepisów imigracyjnych może spowodować wydanie przez władze izraelskie decyzji o wydaleniu cudzoziemca.
W przypadku wjazdu do Izraela, innym niż turystyczny (podjęcie pracy, nauki, czy stały pobyt), należy uzyskać w izraelskim przedstawicielstwie konsularnym wizę. Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy (z dociekliwymi pytaniami włącznie) na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Prawa wjazdu odmawia się osobom, których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie, osobom, które wcześniej naruszyły prawa imigracyjne, a także tym, którzy nie posiadają wystarczającej ilości środków na swoje utrzymanie (wymagane jest często okazanie 100 USD na każdy dzień pobytu). Wyjeżdżającym w miejsca będące pod administracją palestyńską zaleca się uprzedni kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Tel Awiwie w celu upewnienia się, czy podróż na te tereny będzie w danym czasie możliwa.
Planujący podróż do krajów sąsiadujących z Izraelem, muszą wziąć pod uwagę, że np. ruch osobowy między Izraelem, a Libanem i Syrią nie istnieje. Ponadto osoby, które mają w paszportach stemple izraelskich służb granicznych potwierdzające ich pobyt w Izraelu, nie mogą wjechać do tych państw, nawet jeśli chcą się tam udać z terytorium innego kraju. Ruch lądowy utrzymywany jest tylko z Egiptem i Jordanią, ale i tak w określonych, zmiennych, godzinach. Przy przekraczaniu tych granic pobierana jest wyjazdowa opłata graniczna ok. 20 USD od osoby. Przy wyjeździe drogą lotniczą opłata ta jest wliczana w cenę biletu.
Ze względu na napiętą sytuację polityczną istnieje ryzyko zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Zagrożenie to dotyczy praktycznie całego terytorium Izraela. Trzeba bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji rządowej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Na lotnisku należy być co najmniej 3 godziny przed planowanym wylotem! Z uwagi na zdarzające się kradzieże kieszonkowe, należy zachować ostrożność w miejscach zatłoczonych i często odwiedzanych przez turystów (plaże, bazary, środki komunikacji publicznej). Zaleca się turystom pozostawianie paszportów w depozycie hotelowym lub u przewodnika i noszenie przy sobie jedynie ich kserokopii.
Turystom zwiedzającym miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu zaleca się odpowiedni ubiór (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy). Nie jest wskazane poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych, ani też fotografować tych osób (głównie ortodoksyjni Żydzi i kobiety) bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii (meczety i kościoły). Nie wolno fotografować obiektów wojskowych, za to izraelscy żołnierze chętnie pozują do zdjęć.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W Izraelu nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie paszport.  Jak wyżej wspomniano, m.in. w związku z przypadkami kradzieży dokumentów zaleca się noszenie przy sobie kserokopii paszportu potwierdzonej przez polski urząd konsularny lub administrację hotelu. Osoba, która w razie kontroli nie będzie posiadać przy sobie dokumentu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu w tym kraju. Osoby przebywające w Izraelu nielegalnie (dłużej niż okres, na który władze izraelskie wydały zgodę) mogą być zatrzymane, osadzone w areszcie deportacyjnym, a następnie wydalone z Izraela.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Ze względu na mnogość świąt w Izraelu i ich specyfikę radzi się wyjeżdżającym sprawdzić (patrz kalendarz żydowski) czy w okresie podróży nie będą zaskoczeni związanymi z ich obchodem utrudnieniami. W okresie szabatu, (od piątku wieczór do soboty wieczór), komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. W tym czasie nie działają również instytucje, a większość sklepów i lokali gastronomicznych jest zamknięta. W święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym, zgodnie z kalendarzem żydowskim) w całym Izraelu ruch samochodowy i motocyklowy ustaje na wszystkich drogach, na obszarze zabudowanym oraz poza nim. Kierowcy próbujący poruszać się wówczas samochodem muszą się liczyć z mandatem lub nieprzychylną reakcją mieszkańców. Ze względu na zagrożenie atakami terrorystycznymi należy w miarę możności ograniczyć poruszanie się środkami komunikacji publicznej. Z kolei w okresie ramadanu w obszarach zamieszkiwanych przez społeczność muzułmańską (Strefa Gazy, miasta palestyńskie na Zachodnim Brzegu Jordanu, czy arabska dzielnica Jerozolimy), należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu.


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Bez uprzedniej deklaracji można do Izraela wwozić i wywozić dowolną walutę nie przekraczającą 80 tys. ILS (ok. 21 tys. USD).  Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym i uzyskać na ich wwóz zezwolenie. Przepisy nie pozwalają wwozić roślin, żywności i chemikaliów. Wjazd ze zwierzętami podlega przepisom międzynarodowym. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji oraz urządzeń i automatów do gier hazardowych. Obowiązują limity ilościowe w przypadku napojów alkoholowych: 2 l. w przypadku zawartości alkoholu poniżej 40% i do - do 1l w przypadku alkoholu powyżej 40%. Ponadto można wwozić na teren Izraela do 400 szt. papierosów i 250 ml. perfum. Surowo zakazany jest wwóz narkotyków.

 

UBEZPIECZENIE:
W Izraelu uznaje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Istnieje powszechny dostęp do opieki medycznej. Usługi medyczne są na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to koszt ok. 200 USD, wizyty u specjalisty - od 300 USD, a doba pobytu w szpitalu (bez dodatkowych badań i usług medycznych) to wydatek ok. 1000 USD. Z tego względu warto wykupić w Polsce dodatkowe ubezpieczenie indywidualne. Zalecane jest, aby polska polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia za granicą opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. euro. Przed wyjazdem do Izraela nie wymagane są szczepienia ochronne, a zagrożenia sanitarno-epidemiologicznych nie występują. Należy przestrzegać zasad higieny. Zalecane jest picie wody butelkowanej.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Polskie i międzynarodowe prawo jazdy jest w Izraelu honorowane ale tylko na okres 90 dni od wjazdu. Przy uzasadnionym i, co istotne, legalnym dłuższym pobycie należy zmienić dokument na izraelski. Przy zmianie tego dokumentu należy mieć przetłumaczony na język hebrajski dotychczasowy krajowy dokument, wnieść wymaganą opłatę i zdać egzamin praktyczny. Przy tym należy mieć na uwadze, że wydawane są dwa rodzaje dokumentów. Na samochody z manualną skrzynią biegów i na pojazdy ze skrzynią automatyczną! Przy próbie wynajęcia samochodu zostaniemy poproszeni o okazanie prawa jazdy oraz o kartę kredytową znanej światowej sieci. Wypożyczonym samochodem można poruszać się tylko po terytorium Izraela. Wypożyczonymi pojazdami nie wolno wjeżdżać na terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu a także do Strefy Gazy (oba terytoria pozostają w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej). Obowiązkowe są ubezpieczenia komunikacyjne. Właściciele pojazdów mechanicznych powinni mieć wykupioną zieloną kartę - międzynarodową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Izraelscy kierowcy jeżdżą raczej nieostrożnie i często brawurowo. Drogi są utrzymane w dobrym stanie. Podróżującym samochodem nie radzi się odwiedzać – ze względów bezpieczeństwa – osiedli palestyńskich.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 100),
- pogotowie ratunkowe (tel. 101 lub 911),
- straż pożarna (tel. 102),
- telefon alarmowy – 101.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael
Ambasador: Jacek Chodorowicz
Izrael, tel Awiw, Soutine 16, 64684
tel.: +97 237253111, faks: +97 235237806
 

Instytut Polski w Tel Awiwie
dyrektor IP: Joanna Stachyra
Izrael, Tel Awiw, Weizmann 4, 64239
tel.: +97236962053, tel.: +97236962059, faks: +97236962064
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.