Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Białorusi

BIAŁORUŚ - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym na Białorusi jest białoruski i rosyjski. Walutą obowiązującą jest białoruski rubel. Porozumiewanie się w języku angielskim (nawet w dużych miastach) jest z góry skazane na porażkę. W zachodniej części kraju można za to porozumiewać się w języku polskim. Wjazd na terytorium Republiki Białoruskiej odbywa się na podstawie ważnych dokumentów podróży: paszportu i wizy uprawniającej do półrocznego pobytu. Ubiegający się o wizy muszą posiadać dokumenty potwierdzające cel podróży, ubezpieczenie medyczne oraz środki na pobyt i powrót. Wizę można uzyskać w białoruskich konsulatach, które znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na naziemnych przejściach granicznych. W skrajnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania białoruskiej wizy tranzytowej na lotnisku Mińsk-2. Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi skończył się termin ważności wizy, mają obowiązek wykupienia tzw. wizy wyjazdowej. W tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi w celu wystawienia wizy wyjazdowej (jej koszt to ok. 35 USD). Wiąże się to z uiszczeniem kary za opuszczenie terytorium Białorusi po terminie przewidzianym w wizie. Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe. Przyjeżdżający na krócej niż miesiąc powinni mieć przy sobie równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu. Hoteli jest niewiele. Standard istniejących, z wyjątkiem kilku reprezentacyjnych hoteli w Mińsku i w miastach obwodowych, jest niski. Ceny w nich dla cudzoziemców są wyższe niż dla miejscowych. Średnio należy liczyć się z kosztem ok. 70-80 USD za dobę w Mińsku i ok. 60 USD w mniejszych miastach. Na prowincji infrastruktura turystyczna i gastronomiczna praktycznie nie istnieje. Bardzo uciążliwy jest rozbudowany system biurokratyczny. Cudzoziemiec zmuszony do załatwienia spraw w miejscowych urzędach musi być przygotowany na czasochłonne procedury formalne, kolejki, konieczność wypełniania dokumentów po rosyjsku; zdarzają się dodatkowe opłaty za przyśpieszenie toku sprawy.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Od przyjeżdżających rygorystycznie wymaga się aby zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania swego pobytu. Obywatele polscy mają obowiązek wypełnienia blankietu (dostępny na granicy), rejestracyjnego. Cudzoziemcy w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 3 dni roboczych, muszą uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych właściwym miejscu pobytu lub w najbliższym komisariacie milicji. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego w terminie trzech dni roboczych od chwili wjazdu na Białoruś pociąga za sobą konsekwencje prawne, począwszy od kary finansowej (od 20 do nawet 100 USD) do deportacji włącznie. W przypadku korzystania z hoteli, moteli czy kwater obowiązek meldunkowy przechodzi na ich administratorów.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi na Białorusi są: Nowy rok (1 stycznia), prawosławne Boże Narodzenie (7 stycznia), Dzień Obrońcy Ojczyzny i Sił Zbrojnych Białorusi (23 lutego), Dzień Kobiet (8 marca), Dzień Konstytucji (15 marca),Wielkanoc Prawosławna, Dzień Jednania Narodów Białorusi i Rosji (2 kwietnia), Dzień Zwycięstwa (9 maja), Dzień Godła i Flagi Państwowej (druga niedziela maja), Dzień Niepodległości Republiki Białoruskiej (3 lipca), Dzień Pamięci (2 listopada), Dzień Rewolucji Październikowej (7 listopada), katolickie Boże Narodzenie (25 grudnia). Święta na Białorusi mają charakter regionalny.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Bez deklaracji celnej można wwieźć na teren Białorusi - w gotówce - walutę wymienialną w kwocie do 10 tys. USD (lub jej równowartość). Kwoty większe można wwozić wyłącznie na podstawie deklaracji celnej. W przypadku wywozu z Białorusi kwoty przekraczającej 10 tys. USD należy mieć stosowne zezwolenie na wywóz waluty (np. deklarację celną lub dokument bankowy). Cudzoziemcy mają obowiązek pisemnego zgłoszenia w deklaracji wszystkich wywożonych środków płatniczych przekraczających 10 tys. USD. Niezależnie od przepisów zalecane jest wpisywanie do deklaracji wszystkich wwożonych i wywożonych środków, gdyż zdarzają się przypadki odmiennej interpretacji tych przepisów przez służby celne. Na Białoruś można bezcłowo wwozić przedmioty osobistego użytku o wartości do 1000 EUR i o wadze do 50 kg, a także 1 karton papierosów (200 szt.), 1 l alkoholu (wino lub wódka) oraz 1 l piwa. Bez cła można także wwieźć na Białoruś artykuły spożywcze o wadze do 5 kg na osobę. Przy wjeździe i wyjeździe może być pobierana dodatkowa opłata ekologiczna w wysokości ok. 4 USD. Opłat tych dokonuje się w filiach banków w przejściach granicznych lub w innych wyznaczonych do tego celu punktach. Dowód wpłaty należy zachować do kontroli (okazania) funkcjonariuszom białoruskiej straży granicznej. Wjeżdżający starszym niż siedmioletnim samochodem osobowym winni są dopełnić na granicy procedury czasowego wwozu bezcłowego. Zniesiona została procedura rejestrowania czasowego wwozu środków transportu przez osoby fizyczne. Procedura ta nadal obowiązuje w odniesieniu do samochodów ciężarowych i autokarów (powyżej 5 ton). Uchybienia dotyczące nieprzestrzegania postanowień tego przepisu prawnego doprowadziły w ostatnich latach do zasądzenia szeregu konfiskat środków transportu należących do obywateli polskich. Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat). Wysokimi wyrokami są karane przestępstwa związane z handlem ludźmi. Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji drogowej GAI korzyści finansowych za ewentualne odstąpienie od kary za naruszenie przepisów drogowych mogą się skończyć aresztowaniem. W małych miejscowościach mogą występować problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze i środki higieny, w miastach - w niektóre owoce i warzywa. Sieć handlowa - szczególnie w małych miastach - jest słabo rozwinięta, z wyjątkiem miast obwodowych i Mińska, gdzie jest kilka hipermarketów.


UBEZPIECZENIE:
Obywatele polscy składający w urzędach konsularnych Republiki Białorusi w Polsce wniosek o wydanie wizy zobowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego, która będzie jednocześnie honorowana przez stronę białoruską. Ubezpieczenie medyczne jest sprawdzane przy wjeździe na teren Białorusi (na przejściach granicznych), podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych. Informację w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego honorowanego przez stronę białoruską oraz ich cen udzielają można uzyskać w urzędach konsularnych Republiki Białorusi w Polsce. Obywatele Polski są leczeni na Białorusi odpłatnie. Doba w białoruskim szpitalu to koszt ok. 30 USD. W przypadku leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw. Korzystając z usług przychodni lekarskich lub gabinetów dentystycznych, radzi się wybór placówek prywatnych dysponujących lepszym sprzętem specjalistycznym. W aptekach podstawowe leki można kupić bez recepty. Nie wymaga się szczepień ochronnych. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące wirusowe choroby.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
 Międzynarodowe prawo jazdy na Białorusi nie jest wymagane. Kierowcy powinni natomiast posiadać międzynarodowe ubezpieczenie – tzw. zieloną kartę. Osoba kierująca pojazdem nie będącym jej własnością powinna mieć notarialną (przetłumaczoną) umowę użyczenia środka transportu na terytorium Białorusi. Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi może nastąpić wyłącznie za zgodą urzędu celnego wystawiającego zaświadczenie. Brak takiej zgody może doprowadzić nawet do konfiskaty pojazdu. Milicja bardzo skrupulatnie kontroluje posiadanie przez kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), nalepki PL, ważnego przeglądu technicznego oraz wspomnianego ubezpieczenia (zielonej karty). Obowiązkowe wyposażenie apteczki stanowi: 10-cio % roztwór amoniaku, walidol (lek nasercowy), jodyna, sterylne i elastyczne bandaże, wata, plastry opatrunkowe, opaska uciskowa lub gumowy wąż uciskowy, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczki chirurgiczne lub chusteczki higieniczne. Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany nie tylko przez białoruską policję ale także wybiórczo przez białoruską straż graniczną. Policja białoruska, zwłaszcza na głównych drogach, często przeprowadza akcje kontroli prędkości. Paliwo na Białorusi jest tańsze niż w Polsce. Należy mieć na uwadze duże odległości między stacjami. W większych stacjach sieciowych można płacić za paliwo w dolarach lub euro, w mniejszych wyłącznie w białoruskiej walucie – rublach białoruskich. Główne drogi Białorusi są dobrze utrzymane i oznakowane. Wyjątek stanowią pobocza. Podczas jazdy należy zachować dużą ostrożność. Często bowiem się zdarza, że nawet na autostradzie potrafią poruszać się piesi i zwierzęta domowe lub leżą na niej porzucone duże przedmioty. W nocy sporym zagrożeniem są nieoświetlone, stojące na pasach ruchu, pojazdy. Miejscowi kierowcy, mimo policyjnych kontroli, często łamią przepisy ruchu drogowego. Powszechną jest jazda bez oświetlenia, wolna jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie kierunkowskazów, skręcanie z niewłaściwego pasa i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Należy uważać na zatrzymywanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu (zakręty, ronda itp.). W razie kolizji drogowej należy nie zmieniać miejsca ustawienia samochodu i koniecznie oczekiwać na przybycie milicji. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała pociąga za sobą poważne sankcje - do kary pozbawienia wolności włącznie.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja (tel. 02),
- pogotowie ratunkowe (tel. 03),
- straż pożarna (tel. 01),
- pomoc drogowa (tel. 001, 002, 007 lub 26 52 727).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
Białoruś, Mińsk, Rumiancewa 6, 220034
tel.: +375 17 2882114, tel.: +375 17 2882313, faks: +375 17 2339750, faks: +375 17 2944992
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu
Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, 224016
tel.: +375 162270021, tel. dyżurny: +375 292 009 400, faks: +375 162203829
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
Białoruś, Grodno, Budionnego 48a, 230023
tel.: +375 152 751650, tel.: +375 152 751590, tel.: +375 152 751595, tel. dyżurny: +375 333117770, faks: +375 152 751587
 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku
Białoruś, Mińsk, Kropotkina 91-A, 220002 Mińsk
tel.: +375 17 284 99 80 do 1, tel. dyżurny: +375 17 29 670 33 74, faks: +37517 3342934

 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Ocena ogólna:
Opinie szczegółowe:
Jakość obsługi przed zakupem biletu

Cena biletu

Jakość obługi podczas przejazdu

Punktualność na trasie

Komfort (toalety, klimatyzacja, bar, czystość)

Jakość obsługi po zakupie biletu

~edward [2013-01-06] (*.play-internet.pl)
zacznijcie pisac prawde bo propaganda robi tak duzo zla ci ktorzy to zredagowali to nie douki albo poplecznicy po i im na ty zalezy, albo nikt nie byl na bialorusi w ostatnich minimu 3 latach. pisac prawde a nie sensacje edward
1 2 3 4 5 6 ... 8 następna »