Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Hiszpanii
HISZPANIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Hiszpanii jest hiszpański, a w niektórych regionach: baskijski, galicyjski, kataloński. Obowiązującą walutą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w królestwie Hiszpanii (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. W wielu hotelach jednak przy meldunku preferuje się paszport i zdarza się, że dowody osobiste nie są wtedy akceptowane.
Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową.
 
Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Hiszpanii,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu belgijskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
W przypadku tego przedłużonego pobytu na terenie państw członkowskich mogą one wymagać od obywateli UE rejestracji w urzędzie (właściwego dla miejsca pobytu) i uzyskania dowodu rejestracji.
 
           
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W Hiszpanii poza hotelami nie istnieje obowiązek meldunkowy. Jednakże warto o nim pomyśleć gdyż stałe zameldowanie, osób dłużej przebywających na terenie tego kraju, upoważnia do korzystania ze świadczeń społecznych, kształcenia dzieci w placówkach oświatowych czy udziału w wyborach. Obywatel Unii Europejskiej powinien w tym celu uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu tzw. empadronamiento.
 
Niezbędnym dokumentem do zatrudnienia w Hiszpanii jest tzw. numer NIE. Obywatele polscy przebywający w Hiszpanii krócej niż trzy miesiące, ale jednocześnie podejmujący pracę zarobkową muszą złożyć wniosek w najbliższym komisariacie policji o jego nadanie. Zamierzający pozostać dłużej niż trzy miesiące mają obowiązek rejestracji – jeszcze przed upływem tego czasu - w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców znajdujących się zwykle przy urzędach ds. cudzoziemców. Opłata skarbowa wynosi 6.7 EUR. Potrzebne będą do tego dokumenty: paszport lub dowód osobisty i potwierdzenie opłaty skarbowej. Numer NIE wydawany jest natychmiast lecz z uwagi na wzrastająca liczbę cudzoziemców procedura jego nadawania może się przedłużyć.
 
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Hiszpanii są: Nowy Rok, Święto Trzech Króli (6 stycznia), Św. Józefa (19 marca), Wielki Czwartek i Wielki Piątek, Święto Pracy (1 maja), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Święto Narodowe (12 października), Wszystkich Świętych, Dzień Konstytucji (6 grudnia), Dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) i Boże Narodzenie (25 grudnia).
 
 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wwóz i wywóz towarów z Hiszpanii odbywa się na zasadach obowiązujących we wszystkich krajach należących UE (ograniczenia głównie w przywozie papierosów i alkoholu). Wyjątek stanowią Ceuta i Melilla (dwa miasta na zasadach wspólnoty autonomicznej położone na wybrzeżu Maroka). Oba miasta nie należą do Unii Celnej i mają odrębne ale korzystne dla turystów (nie płaci się podatku VAT) przepisy celne. Do Unii Celnej należą z kolei Wyspy Kanaryjskie ale mimo tego nie podlegają unijnemu ustawodawstwu o ujednoliceniu podatków. Również tam nie ma podatku VAT.
Na terenie Hiszpanii surowo karze się przestępstwa związane z narkotykami, nawet samo ich posiadanie i podejrzenie, że miały służyć dystrybucji. Surowo karze się także przemoc domową.
 
 
UBEZPIECZENIE:
W podstawowym zakresie publiczna hiszpańska opieka zdrowotna jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać wszyscy zameldowani na terenie Hiszpanii a także turyści posiadający Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta nie jest honorowana w prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich w Hiszpanii. EKUZ umożliwia korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich UE. W celu uzyskania karty należy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. W związku z tym, że EKUZ pozwala tylko na korzystanie z podstawowych usług medycznych zaleca się wyjeżdżającym do wykupienia dodatkowych ubezpieczeń (NW i koszty leczenia poza EKUZ), które będą w stanie pokryć koszty leczenia w szerszym zakresie, a także koszty leczenia w prywatnych placówkach medycznych. Warto pamiętać, że koszt wizyty lekarskiej waha się w granicach od 40 do 60 EUR, a doba pobytu w szpitalu (bez dodatkowych badań) to wydatek ok. 180 EUR.
 
 
WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Kierowcy na terenie Hiszpanii mogą posiadać polskie prawo jazdy. Mogą je wymienić – chociaż nie ma takiego obowiązku – na prawo jazdy hiszpańskie. Nabywcy samochodów chcąc je wywieźć muszą go tymczasowo w Hiszpanii zarejestrować. W przypadku zarejestrowanego pobytu w Hiszpanii i korzystania z samochodu z polską rejestracja należy go przerejestrować – do 30 dni – na numery hiszpańskie w miejscowym oddziale ruchu drogowego. Szczególnie uważać powinni kierowcy aut ciężarowych i autokarów zwłaszcza na zgodne z przepisami użytkowanie tachografów. Kary/mandaty za nieprzestrzeganie przepisów drogowych są wysokie i niejednokrotnie potrafią przekroczyć 4 tys. euro! Należy przy tym pamiętać, że hiszpańskie przepisy nie zezwalają na wystawianie mandatów kredytowych dla pojazdów zagranicznych, stąd nie zezwala się na wyjazd z Hiszpanii pojazdu, którego kierowca popełnił wykroczenie, bez opłacenia mandatu – w gotówce!
 
PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 092),
- pogotowie ratunkowe (tel. 061),
- straż pożarna (tel. 080),
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 90 23 00 505 ).
 
Ambasada RP w Madrycie
c. Guisando, 23-bis
28035 Madrid
Telefon: (00-3491) 373 66 05 do 06
 
Wydział Konsularny
Telefon: (00-3491) 373 54 41, 376 95 30, 373 60 49
Faks: (00-3491) 373 66 24
 

Konsulat Generalny RP w Barcelonie
Av. Diagonal, 593-595, 6 piso 1A
08014 Barcelona
Telefon: (00-3493) 322 05 42, 322 72 34
Fax: (00-3493)322 29 07
 
 
źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.