Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt we Francji
FRANCJA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym we Francji jest francuski, a obowiązującą walutą – euro (EUR).
Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) na terytorium Francji jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Te same zasady obowiązują przy wjeździe do zamorskich departamentów Republiki Francuskiej: Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Reunion. Prawo swobodnego przemieszczania bądź pobytu we Francji otrzymuje także członek rodziny obywatela UE niezależnie od jego przynależności państwowej. W Paryżu i w innych dużych miastach oraz na Lazurowym Wybrzeżu w miejscach użyteczności publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, plaże na południu kraju) radzi się zachować szczególną ostrożność ze względu na częste kradzieże kieszonkowe i drobne rozboje. Nie należy pozostawiać dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w pokojach hotelowych czy w samochodach.
Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Republiki Francuskiej,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu francuskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
 
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obowiązek meldunkowy dotyczy osób zamierzających pozostać dłużej niż 90 dni. Wówczas w ciągu trzech miesięcy od daty przyjazdu należy zarejestrować się w, najbliższym miejscu zamieszkania, merostwie.
 
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi we Francji są: Nowy Rok, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Dzień Zwycięstwa (8 maja), Zielone Świątki, Boże Ciało, Rocznica Zburzenia Bastylii (14 lipca), Wniebowstąpienie (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Rocznica Rozejmu (11 listopada), Boże Narodzenie (25 grudnia).
 
 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wwożenie na teren Francji podrobionych artykułów markowych firm francuskich podlega karze. Kary grożą również za przemyt i handel narkotykami. Trzeba też pamiętać, że francuskie służby celne mają prawo przeprowadzać kontrole na całym obszarze kraju (również w mieszkaniach prywatnych!), a nie tylko w strefie nadgranicznej.
 
 
UBEZPIECZENIE:
Obywatele polscy przybywający do Republiki Francuskiej na krótki okres powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego też zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w znacznie szerszym niż podstawowy – zakresie, a także w razie takiej ewentualności pokryją koszty leczenia szpitalnego. Szczególnie poleca się wykupienie indywidualnego pakietu od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż koszty leczenia we Francji są bardzo wysokie. Dla porównania wizyta u lekarza specjalisty oscyluje w granicach 30-70 EUR, a doba leczenia szpitalnego to koszt od 600 do 1500 EUR.
 
 
WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Francja honoruje zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo jazdy. Osiedlający się we Francji na stałe mogą, a nie muszą wystąpić o zmianę prawa jazdy na francuskie. Nie jest to jednak obowiązkowe. Obowiązek zapięcia pasów dotyczy wszystkich pasażerów – w tym w autobusach jeśli takowe są na wyposażeniu. Autostrady we Francji są płatne. Dozwolona prędkość jazdy to: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie niezabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (w czasie deszczu 110 km/godz.). Przekroczenie dozwolonych prędkości karane jest wysokimi mandatami. Obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów kierowców przez komórkę i… może także podlegać karze używanie zestawu głośnomówiącego jeśli (zostanie dowiedzione na przykładzie np. billingu) miało to związek z przyczyną wypadku!!! Kierowcy zarówno autokarów jak i samochodów ciężarowych zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy i regulaminowych przerw w jeździe. Od roku 2008 obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa. Za ich brak grozi mandat w wysokości 135 EUR. Karane jest posiadanie antyradaru (do 3 tys. EUR!).
Należy mieć także na uwadze, że francuskie przepisy – w razie wypadków – traktują pieszych w sposób bardzo uprzywilejowany. Nierzadkie są tam wtargnięcia przechodniów na jezdnię (powszechne jest bowiem przechodzenie na czerwonym świetle) stąd zaleca się, zwłaszcza na ulicach dużych miast, jazdę z niewielka prędkością. Również w dużych miastach należy mieć na uwadze, że nie często tamtejsi kierowcy używają kierunkowskazów, a skręt z prawego pasa w lewą stronę (lub odwrotnie) to dla wielu tubylców „normalka”.
W przypadku wykroczenia wymaga się uregulowania mandatu na miejscu. W razie odmowy zapłaty sprawa może trafić do sądu.
Podróżującym na autostradach zwłaszcza w południowych regionach Francji (Langwedocja - Roussillon i Lazurowe Wybrzeże) zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w porze nocnej podczas postojów na stacjach benzynowych i parkingach autostradowych. Częste są bowiem przypadki - w sezonie letnim i wakacyjnym - napadów rabunkowych na podróżujących samochodem zagranicznych turystów przez zorganizowane szajki przestępcze. Kierowcy TIR-ów powinni zachować czujność w czasie obowiązkowych postojów nocnych, gdyż częste są przypadki kradzieży (odsysania) paliwa z baków ciężarówek.
 
 
DEPARTAMENTY I TERYTORIA ZAMORSKIE FRANCJI:
Jak wyżej wspomniano wjazd do terytoriów zamorskich Francji odbywa się na takich samych zasadach jak do Republiki Francuskiej. Pamiętać jednak należy, że na obszarach tych nie ma polskich urzędów konsularnych, stąd możliwość udzielenia ewentualnej pomocy jest ograniczona. Jadąc w te rejony należy dobrze przygotować się do podróży mając przede wszystkim na uwadze warunki specyficzne dla strefy tropikalnej.
 
 
PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej
Francja, Paryż, 1, Talleyrand, 75007
Tel.: +33 143173405 Tel. dyżurny: +33 680580220 Faks: +33 143173507
 
 
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille
Francja, Lille, 45 Bld Carnot, 59000 Lille
Tel.: +33 320144180 Tel. dyżurny: +33 0607220069 Faks: +33 320144650
 
 
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie
Francja, Lyon, 79 rue Crillon, 69006 Lyon
Tel.: +33 478931485 Tel. dyżurny: +33 680425917 Faks: +33 437511236
 
 
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
Francja, Paryż, 5, rue de Talleyrand, 75007
Tel.: +33 1 43 17 34 22 Tel.: +33 1 43 17 34 74 Tel. dyżurny: +33 6 80 58 02 20 Faks: +33 1 43 17 34 34
 
Numery telefonów alarmowe:
- policja (tel. 17),
- pogotowie ratunkowe (tel. 15),
- straż pożarna (18),
- pogotowie górskie w Chamonix (tel. +33 450/53168)
 
 
* źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.