Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Monako
MONAKO - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Monako jest  francuski, a walutą obowiązującą euro (EUR).
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Księstwa Monako (do 90 dni) jest – w dobrym stanie -  paszport bądź dowód osobisty. Ruch osobowy obywateli Unii Europejskiej na terytorium Księstwa Monako reguluje umowa francusko-monakijska (z 15 grudnia 1997 r.). Określone w niej zasady mają również zastosowanie do obywateli RP. Zgodnie postawieniami tejże umowy, wjazd oraz poruszanie się cudzoziemców na terytorium Monako jest identyczny z zasadami dotyczącymi ruchu cudzoziemców we Francji. W Monako nie ma polskiej placówki dyplomatycznej.
 
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W przypadku planowanego pobytu powyżej 90 dni, od obywateli UE wymaga się uzyskania od władz monakijskich zezwolenia na pobyt długoterminowy. Wizy, które uprawniają do dłuższego pobytu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nauki, podjęcia pracy wydawane są (po uprzednim przedstawieniu wymaganych dokumentów) przez Wydział Konsularny Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie lub Konsulat Generalny Francji w Krakowie.
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi wolnymi w Monako są: Nowy Rok (1 stycznia), Dzień Św. Dewotki (27 stycznia), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Wniebowstąpienie Pańskie, Poniedziałek po Zesłaniu ducha Świętego, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Narodowe (19 listopada), Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia).
 
 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Monako turystów obowiązują ograniczenia ilościowe – zgodne z normą unijną - dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży i przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, alkohol powyżej 22% do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, wino musujące do 60 l, piwo do 110 l. Wyżej wymienionych wyrobów nie mogą przewozić osoby, które nie ukończyły 17 roku życia
W przypadku podróży ze zwierzęciem wymaga się od właściciela specjalnego oznakowania - mikrochipu lub tatuażu, a samo zwierzę powinno mieć wyrobiony paszport (EU Pet Passport). W dokumencie tym muszą się znaleźć informacje o aktualnych szczepieniach (odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie i badania krwi określające poziom przeciwciał przeciwko tej chorobie), dane właściciela i zwierzęcia: rasa, płeć, umaszczenie, rok urodzenia, imię, itp. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Te same zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do państw nie należących do UE, ale mających ten sam poziom ochrony przed wścieklizną, tzn. do Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu.
 
UBEZPIECZENIE:
Obywatele polscy przybywający do Księstwa Monako na krótki okres powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego też zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w znacznie szerszym niż podstawowy – zakresie, a także w razie takiej ewentualności pokryją koszty leczenia szpitalnego. Szczególnie poleca się wykupienie indywidualnego pakietu od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż koszty leczenia są tam bardzo wysokie.
 
WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Wszelkie ograniczenia dotyczące ruchu drogowego są podobne jak we Francji.
 
           
źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.