Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt na Malcie

MALTA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językami urzędowymi na Malcie są: maltański i angielski, a walutą obowiązującą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Malty (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową. Najprościej dostać się na Maltę samolotem. Drogą lądową można dotrzeć przez Włochy korzystając z przeprawy promowej.  Na samej Malcie najlepiej się poruszać autobusami. Są one praktyczne i tanie.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Turyści na Malcie nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu. W przypadku zamiaru dłuższego pobytu – przekraczającego 90 dni – prawo do niego mogą otrzymać obywatele UE, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą na terenie Republiki Malty lub są tam zatrudnieni,
- mają wystarczające środki utrzymania dla siebie i swojej rodziny tak by nie stanowić obciążenia dla tamtejszego systemu pomocy społecznej, a także posiadają wymagane ubezpieczenie zdrowotne,
- przybyli do państwa w celu podjęcia nauki, szkolenia zawodowego i mają środki finansowe na własne utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie UE mogą wymagać od swoich obywateli jedynie rejestracji we, właściwym miejscu pobytu, urzędzie i uzyskania dowodu rejestracji.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami ustawowo wolnymi/świątecznymi na Malcie są: Nowy Rok (1 stycznia), Feast of  St. Paul’s Shipwreck (10 luty – święto na pamiątkę rozbicia się rzymskiego statku transportującego św. Pawła Apostoła. Z wydarzeniem tym związane są początki chrześcijaństwa na Malcie), św. Józefa (19 marca), Dzień Wolności (31 marca), Wielki Piątek, Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Sette Giugno (7 czerwca – święto na pamiątkę stłumienia demonstracji w stolicy z roku 1919 przez wojska angielskie), Świętych Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Dzień Zwycięstwa (8 września), Dzień Niepodległości (21 września), Niepokalane Poczęcie NMP (6 grudnia), Dzień Republiki (13 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i na Malcie obowiązują turystów ograniczenia ilościowe – na zasadach obowiązujących w UE - dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży, a przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Nie ma ograniczeń co do ilości produktów spożywczych, które można kupić i zabrać ze sobą, również pod warunkiem, iż są one przeznaczone na własny użytek Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l.
Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić z terytorium Malty walutę (lub jej ekwiwalent w innych walutach, akcjach, obligacjach, czekach podróżnych) nie przekraczającą 10 tys. EUR.. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym.
W przypadku podróży ze zwierzęciem (pies, kot) wymaga się od właściciela specjalnego oznakowania - mikrochipu lub tatuażu, a samo zwierzę powinno mieć wyrobiony paszport (EU Pet Passport). W dokumencie tym muszą się znaleźć informacje o aktualnych szczepieniach (odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie i badania krwi określające poziom przeciwciał przeciwko tej chorobie), dane właściciela i zwierzęcia: rasa, płeć, umaszczenie, rok urodzenia, imię, itp.


UBEZPIECZENIE:
Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Malcie z opieki medycznej w sytuacjach nagłych, w ramach posiadanego ubezpieczenia. Międzynarodowym dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego ubezpieczenia jest Euro¬pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem warto się w nią zaopatrzyć w najbliższych wojewódzkich oddziałach NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach, klinikach lub ewentualnego transportu chorego do Polski.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Na Malcie honoruje się polskie prawo jazdy. Nie ma żadnych specjalnych wymagań związanych z ubezpieczeniami samochodowymi i wypadkowymi. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowców to 0,8 promila. Ruch samochodowy jest lewostronny. Limity prędkości przedstawiają się następująco: w terenie zabudowanym – 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 80 km/h. Samochód na Malcie można wypożyczyć pod warunkiem, że kierowca ma ukończone 25 lat i od co najmniej roku posiada międzynarodowe prawo jazdy.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja (tel. 191),
- straż pożarna (tel. 199),
- pogotowie ratunkowe (tel. 196).

Konsulat RP w Valletta
60, South Street
Valletta, VLT 11
Tel. 244-306, fax. 233-093

 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.