Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt we Włoszech

WŁOCHY - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym we Włoszech jest włoski, a obowiązująca walutą – euro (EUR). Na północy kraju popularnymi językami są również francuski i niemiecki. Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Co ciekawe, prawo swobodnego przemieszczania bądź pobytu we Włoszech otrzymuje także członek rodziny obywatela UE niezależnie od jego przynależności państwowej.
Prawo do pobytu przekraczającego 90 dni mogą otrzymać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadza działalność gospodarczą na terenie Włoch,
- mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i swojej rodziny tak by nie stanowic obciążenia dla tamtejszego systemu pomocy społecznej a także mający wymagane ubezpieczenie zdrowotne,
- przybyli do państwa w celu podjęcia nauki, szkolenia zawodowego i posiadający środki finansowe na własne utrzymanie.
Planujący dłuższy pobyt we Włoszech powinni wystąpić do właściwych miejscu zamieszkania urzędów gminy z prośbą o zameldowanie i wpis do ewidencji ludności.
Cudzoziemcy przebywający na terenie Włoch powinni przy sobie z a w s z e posiadać przy sobie dowód tożsamości, gdyż podczas kontroli nie mający dokumentów mogą zostać zatrzymani do wyjaśnienia.
Wyjeżdżającym, zwłaszcza do prac sezonowych, zaleca się w szczególności weryfikację rzetelności ofert. Ma to bowiem związek z licznymi - w ostatnich latach - na terenie Włoch oszustwami, gdzie wykorzystywano łatwowiernych, czasem zdesperowanych cudzoziemców do niewolniczej pracy. Nie zaleca się samodzielnych wyjazdów do Włoch w celu podjęcia pracy, bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z zasadami i warunkami zatrudnienia. Osoby, które uzyskają zatrudnienie powinny zawrzeć umowę o pracę na piśmie.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi we Włoszech są: Nowy Rok, Święto Trzech Króli (6 stycznia), Dzień wyzwolenia (25 kwietnia), Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Dzień Republiki (2 czerwca), Ferragosto (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia), Dzień Św. Stefana (26 grudnia) i dodatkowo święta lokalnych patronów.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Przy wwozie i wywozie dużych sum pieniędzy, podczas ewentualnej kontroli granicznej, może okazać się niezbędnym potwierdzenie legalności jej posiadania.
Karane (do 3 tysięcy EUR) jest kupowanie lub sprzedawanie na ulicach podrabianych artykułów znanych marek.
Zwierzęta domowe wwożone na teren Republiki włoskiej muszą posiadać odpowiednie (wydawane przez niektóre nasze lecznice weterynaryjne) paszporty. Paszport taki powinien zawierać dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia, a samo zwierzę dodatkowo winno być zaopatrzone w elektroniczny chip. Niezbędne przy wjeździe ze zwierzakiem jest także zaświadczenie o szczepieniach i przebytych chorobach pupila.
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
We Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy jednakże jest on scedowany na obywateli włoskich zapraszających do siebie cudzoziemców. Muszą oni w ciągu 48 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca i podać jego adres zamieszkania.

 

UBEZPIECZENIE:
Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Jeśli na wniosek lekarza wykonuje się badania specjalistyczne, pobierana jest od nich zryczałtowana opłata, ustalana przez władze każdego regionu. W nagłych przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów. Jeśli lekarz stwierdzi, że sytuacja wymagała pilnej interwencji, świadczenie jest bezpłatne. W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Opłaty za świadczenia zdrowotne: wizyta u lekarza - do 36 EUR (za poradę lub badanie). Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent wybierze salę o podwyższonym standardzie. Za niektóre leki na receptę trzeba zapłacić wyłącznie niewielką opłatę ryczałtową (do 3,10 EUR), za pozostałe trzeba zapłacić pełną lub częściową cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo: ticket na rachunku). Zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat przysługują m.in. niepełnosprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ciąży. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz praktykujący w państwowej służbie zdrowia. Osoby nieubezpieczone w Polsce powinny przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.


Obywatele polscy podejmujący we Włoszech studia są uprawnieni do wszystkich usług medycznych. To oznacza, że mogą oni się leczyć, nie tylko w przypadkach nagłych jak turyści, ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie zdrowotnej (np. chorobach przewlekłych), mogą wykonywać niezbędne badania i  korzystać z porad lekarzy specjalistów.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Polskie prawo jazdy jest na terenie Włoch honorowane. Przy pobycie stałym, przekraczającym okres 1 roku, nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy na włoskie. UWAGA! Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku braku możliwości, z jakichkolwiek przyczyn, wniesienia opłaty samochód będzie skierowany na parking depozytowy, a kierowca dodatkowo poniesie koszty pokrycia postoju swego pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę, a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu.
Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego to 0,5‰ W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwym w zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu, przepisy przewidują różne sankcje od grzywny poprzez areszt i nawet konfiskatę samochodu. Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu.
Autostrady na terenie Republiki Włoskiej są płatne.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
W razie wypadku lub innego zdarzenia należy powiadomić policję (tel. 113), 
- karabinierzy (tel. 112),
- straż pożarna (tel.115),
- uniwersalny numer pomocy - tel. 112, pod który będzie można dzwonić w każdej sprawie. Połączenia z tymi numerami są bezpłatne.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej
Włochy, Rzym, Via Pietro Paolo Rubens, 20, 00197
Tel.: +39 06 362 04 300 (Wydz. Kons.) Tel.: +39 06 362 04 200 Tel.: +39 06 362 04 204 Tel. dyżurny: +39 335 599 52 12 (po godz. pracy) Faks: +39 06 362 04 322 (Wydz. Kons.) Faks: +39 06 321 78 95
 

Instytut Polski w Rzymie
Włochy, Rzym, Via Vittoria Colonna 1, 00193
Tel.: +390636001651 Tel.: +390636000723 Faks: +390636000721
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie
Włochy, Mediolan, Corso Vercelli 56, 20145
Tel.: +390248018978 Tel. dyżurny: +393355685786 Faks: +390248020345
 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
Włochy, Rzym, Via di San Valentino 12, 00197
Tel.: +39 06 362 04 302 Tel. dyżurny: +39 335 59 95 212 Faks: +39 06 806 93 217 Faks: +39 06 806 60 233
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.