Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt na Węgrzech

WĘGRY - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym na Węgrzech jest węgierski. Walutą obowiązującą jest forint (HUF). Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Republice Węgierskiej (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. W przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni obywatele UE mają prawo przebywać w państwach członkowskich (w tym na Węgrzech) bez żadnych dodatkowych formalności czy warunków. Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową.
Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Republiki Węgierskiej,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu węgierskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obywatele UE mogą przebywać na terytorium Węgier do 90 dni, bez konieczności rejestracji swojego pobytu i to niezależnie od celu przyjazdu. Nie będący obywatelami UE przy pobycie dłuższym niż 30 dni mają obowiązek przed upływem tego terminu zameldować się w, właściwej miejscu pobytu, komendzie policji. W hotelach, na kempingach, kwaterach prywatnych turyści są meldowani automatycznie przez administratorów tychże obiektów. Pobyt powyżej trzech miesięcy – dla obywateli UE - wymaga już legalizacji. Należy w tym celu postarać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt (kartę pobytu) w zależności od charakteru pobytu np: wykonywanie pracy,  poszukiwanie pracy, pracy na czas określony, studia, łączenie rodzin, itp. Organami wydającymi stosowne zezwolenia są regionalne biura Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi na Węgrzech są: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Narodowe upamiętniające rewolucję z 1848 roku (15 marca), Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Zielone Świątki, Dzień św. Stefana (20 sierpnia), Dzień Republiki (23 października), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), Wigilia i Święta Bożego Narodzenia (24-26 grudnia).
Węgry są krajem mniej przyjaznym konsumentom niż Polska. W niedzielę otwarte są tylko największe centra handlowe i supermarkety, a w dni świąteczne handel w ogóle zamiera. Nie ma co liczyć na zrobienie przedświątecznych zakupów w wigilijne przedpołudnie, a w święta nie odwiedzimy muzeum, i nie pójdziemy do restauracji czy do kina. Instytucje te w dni świąteczne nie pracują.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i na Węgrzech turystów obowiązują – na zasadach ustalonych w UE - ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów. Towary te - przeznaczone do użytku osobistego (w tym prezenty) - nie mogą podlegać odsprzedaży. Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. W przypadku wywozu przedmiotów o wartości kulturowej niezbędne jest potwierdzenie właściwych instytucji (np. w przypadku obrazów - Galerii Narodowej, a starych mebli - Urzędu Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub do niedawna Muzeum Sztuki Użytkowej).

 

UBEZPIECZENIE:
Na Węgrzech honoruje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Jednakże międzynarodowym potwierdzeniem posiadanego ubezpieczenia jest Euro¬pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem warto się w nią zaopatrzyć w najbliższych wojewódzkich oddziałach NFZ. EKUZ winno się wraz z paszportem lub dowodem osobistym przedłożyć lekarzowi. Pamiętać jednak należy, że karta ta upraw¬nia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Dlatego też podróżującym zaleca się wykupienie dodatkowej – prywatnej – polisy ubezpieczeniowej, która w razie konieczności będzie w stanie pokryć koszty leczenia w szerszym zakresie i to także w prywatnych placówkach medycznych. Dodatkowo zabezpieczy ewentualny transport medyczny. Poleca się także wykupienie pakietu NW. W razie wypadku czy nagłych zachorowań, pierwsza pomoc lekarska na Węgrzech udzielana jest bezpłatnie.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Na Węgrzech, w przypadku pobytu turystycznego, honoruje się polskie prawo jazdy. Węgierskie służby graniczne, celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują stan techniczny pojazdów jak i wymagane dokumenty. Możliwe jest np. zatrzymanie samochodu na badanie techniczne (do 2 godzin) mimo posiadanego ważnego badania technicznego! W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic, numerów podwozia, silnika itp. nakładane są bardzo wysokie mandaty. Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać przetłumaczone notarialnie na język węgierski, angielski lub niemiecki pełnomocnictwo. Kierowcy poruszający się pojazdami leasingowymi powinni posiadać umowę leasingową również przetłumaczoną na jeden z wyżej wymienionych języków. Za brak tych dokumentów można zostać ukaranym mandatem nawet do… 1000 EUR! Podróżujących samochodem obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa, a kierujący mają zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
Autostrady na Węgrzech oznaczane są literą M, drogi europejskie literą E. Przejazd autostradami jest płatny, a dowodem opłacenia przejazdu jest winieta. Podczas kontroli drogowej możliwe jest nałożenie kary w wysokości od 10.000 do 300.000 HUF za niezapięte pasy bezpieczeństwa, jazdę z nadmierną prędkością, przejazd na czerwonym świetle czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej organ kontrolujący może - bez wydania oddzielnej decyzji - zatrzymać pojazd. Przedstawiciel organu kontrolującego pisemnie informuje kierowcę pojazdu (w języku węgierskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) o wysokości wymierzonej grzywny, o miejscu przechowywania pojazdu i o przepisach dotyczących postępowania. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny, wystawiony przez władze innego kraju, nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zatrzymania - dowód ten zostaje przesłany do wystawcy. Podczas kontroli drogowej, w przypadku stwierdzenia że kierowca lub właściciel pojazdu zalega z uregulowaniem wcześniej nałożonej kary - organ kontrolujący ma prawo zatrzymać pojazd.  Obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki o nośności powyżej 7,5 t na autostradach i drogach głównych o dwóch pasach ruchu pomiędzy 6 rano a 22 wieczorem. Ciężarówki takie muszą zachować odległość, która pozwoli na bezpieczne zmieszczenie się podobnej ciężarówki z przyczepą. W odniesieniu do pojazdów o nośności powyżej 7,5t obowiązuje także ograniczenie poruszania się w weekendy, święta  i dni wolne od pracy. W ruchu międzynarodowym ograniczenia w poruszaniu się samochodów ciężarowych nie obowiązują w okresie od 4 listopada do 1 marca. W miejscowościach wypoczynkowych gdzie występuje wzmożony ruch pieszych, w terenie zabudowanym, występują strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są bardzo wysokie, a im dłużej będziemy zwlekać z jej uregulowaniem wysokość kary będzie wzrastać.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 107),
- pogotowie ratunkowe (tel. 104),
- straż pożarna (tel. 105),
- pomoc drogowa (tel. 188 lub 13451755).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
Węgry, Budapeszt, Varosligeti fasor 16, 1068
Tel.: +36 1 4138200 Faks: +36 1 3511722
 

Instytut Polski w Budapeszcie
Węgry, Budapeszt, Nagymezo u.15, 1065
Tel.: +36 1 5054660 Faks: +36 1 3310341
 


źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.