Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Słowenii

SŁOWENIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Słowenii jest słoweński. Innymi popularnymi językami są tam: chorwacki, serbski, niemiecki, a w regionach przygranicznych włoski. Walutą obowiązującą jest euro (EUR). Na granicy z państwami należącymi do strefy Schengen nie istnieją posterunki graniczne, ale granica słoweńsko-chorwacka stanowi zewnętrzną barierę UE. Przejeżdżający tą granicę muszą się liczyć z ewentualną kontrolą paszportowo-celną lub kontrolą pojazdów mającą na celu wykrycie aut kradzionych. W razie stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione lub figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest on bezzwłocznie rekwirowany. Osoby wybierające się do Słowenii winny posiadać ważny – w dobrym stanie - paszport lub dowód osobisty. Warto także pamiętać, że policja ma prawo do przeprowadzania kontroli tożsamości na terenie całego kraju.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obywatele UE mogą przebywać na terytorium Słowenii, do 90 dni, bez konieczności rejestracji swojego pobytu i to niezależnie od celu przyjazdu. W przypadku, gdy nie korzysta się z zakwaterowania w obiektach turystycznych (hotele, motele, kempingi, pensjonaty, itp.), w których meldunek scedowany jest na administrację tych obiektów wymaga się zgłoszenie swojego pobytu na najbliższym posterunku policji. Zamierzający pozostać na terenie Słowenii dłużej niż 3 miesiące powinni przed upływem tego okresu zgłosić wniosek o pobyt czasowy w urzędzie rejonowym w wydziale ds. cudzoziemców. Zezwolenia takowe wydaje się osobom zatrudnionym na terenie Słowenii, prowadzącym własną działalność gospodarczą, studiującym, odbywającym szkolenia zawodowe lub w ramach łączenia rodzin.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Słowenii są: Nowy rok (1 i 2 stycznia), Słoweński Dzień Kultury (8 lutego), Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Dzień Walki z Okupantem (27 kwietnia), 1 i 2 maja, Święto Narodowe (25 czerwca), 15 sierpnia, Dzień Reformacji (31 października), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Słowenii turystów obowiązują ograniczenia ilościowe – na zasadach obowiązujących w UE - dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży, a przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. Generalnie za towary przeznaczone do użytku osobistego do niedawna uznawało się przedmioty o wartości łącznej nie przekraczającej 350 EUR. Pamiętać należy, że kontrola celna może być prowadzona przez powołaną do tego służbę (carina, carinska uprava) na całym terytorium państwa.

Podróżujący ze zwierzętami muszą się zaopatrzyć w paszport (EU Pet Passport) dla swoich pupili. Wydają je niektóre lecznice weterynaryjne. Paszport taki powinien zawierać dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia, a samo zwierzę dodatkowo winno być zaopatrzone w elektroniczny chip lub tatuaż umożliwiający jego identyfikację. Niezbędne przy wjeździe ze zwierzakiem jest także zaświadczenie o szczepieniach i przebytych chorobach.


UBEZPIECZENIE:
Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzysta¬nia w Słowenii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Międzynarodowym dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego ubezpieczenia jest Euro¬pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem warto się w nią zaopatrzyć w najbliższych wojewódzkich oddziałach NFZ. EKUZ upraw¬nia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Nie każdy bowiem rozdaj pomocy medycznej jest dostępny za pośrednictwem NFZ-u w ramach powszechnego ubezpieczenia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodat-kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją kosz¬ty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki me¬dycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wy¬kupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawianej przez wojewódzki oddział NFZ, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej u lekarzy, ale tylko u tych, którzy mają podpisaną umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZZZS). W przypadku niektórych świadczeń oraz lekarstw, obowiązuje w Słowenii zasada współodpłatności (od 5% do 75% wartości usługi). Osoby nie posiadające EKUZ zobowiązane są pokryć we własnym zakresie pełne koszty pomocy medycznej. Dla przykładu wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego to koszt ok. 60 EUR.
W nagłych wypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, okazując EKUZ. Poziom opieki medycznej jest dobry. Większość lekarzy posługuje się językami obcymi. Z uwagi na występujące przypadki boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze, osobom, które planują wycieczki i biwakowanie na terenach leśnych zalecane jest wcześniejsze szczepienie.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Słowenii honorowane jest polskie prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, tak jak nie jest wymagana od obywateli UE zielona karta. Jej posiadanie jest jednak zalecane ze względu na ułatwienie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania w razie wypadku drogowego. W Słowenii używanie świateł mijania jest obowiązkowe przez cały rok. Od 15 listopada do 15 marca kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, a w rejonach górskich używania łańcuchów. Autostrady i drogi ekspresowe na terenie tego kraju są płatne, stąd obowiązek posiadania winiety. Przed wjazdem na drogi objęte winietami, umieszczone są informacyjne znaki drogowe (biała, pozioma prostokątna tablica z pomarańczowym symbolem przypominającym o winiecie). Winiety roczne są ważne przez 14 miesięcy (od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia roku kolejnego). W momencie zakupu winiety, cyfry oznaczające dzień i miesiąc okresu ważności muszą być przedziurkowane przez sprzedającego. Winiety można nabyć na stacjach benzynowych w Słowenii i w regionach przygranicznych krajów sąsiadujących, jak również w urzędach pocztowych lub w kioskach.
Bramki pobierające na autostradach opłaty przeznaczone są wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Kierujący pojazdami zaopatrzonymi w winiety nie dokonują tam żadnych opłat. Ceny winiet w ostatnim roku dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. przedstawiały się następująco: tygodniowa (15 EUR); miesięczna (30 EUR); roczna (95 EUR). Limity prędkości na tamtejszych drogach to: 50 km/h w obszarze zabudowanym, 90 km/h poza obszarem zabudowanym i 130 km/h na autostradach. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowcy i wszystkich pasażerów. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest bardzo surowo karane. Odmowa poddania się badaniom na obecność alkoholu lub wymienionych substancji jest traktowana na równi z ich zażyciem i również podlega surowej karze. Przestrzeganie przepisów drogowych jest w Słowenii rygorystycznie egzekwowane. Policja jest uprawniona do przyjmowania od cudzoziemców pieniędzy tytułem ukarania mandatem za wykroczenia drogowe. W przypadku gdy osoba ukarana mandatem nie posiada środków na jego opłacenie, policja lub Służba ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS) mają prawo zatrzymać dokumenty kierującego, na poczet zabezpieczenia egzekucji kary finansowej.
Posiadacze pojazdów z instalacją LPG winni wiedzieć, że niewielka popularność gazu LPG powoduje, iż jest on dostępny jedynie na nielicznych stacjach benzynowych.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 113),
- straż pożarna i pogotowie ratunkowe (tel. 113),
- pomoc drogowa (987),
- informacja telefoniczna (tel. 1188) lub + 38 61 53 05 353


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowenii
Słowenia, Lublana, Bežigrad 10, 1000
tel.: +386 1 436 47 12, tel. dyżurny: +386 1 436 47 18
 


źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.