Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Rosji

ROSJA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Rosji jest rosyjski oraz, w zależności od regionu, języki poszczególnych grup etnicznych. Walutą obowiązującą jest rubel. Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie wizy i ważnego (co najmniej 6 miesięcy przed upływem ważności wizy) paszportu. Podczas pobytu w Rosji dowód tożsamości należy zawsze mieć przy sobie, z uwagi na nagminne kontrole. Jego brak może spowodować problemy, z zatrzymaniem przez policję włącznie. Poza tym okazanie paszportu może być niezbędne w niektórych bankach czy kantorach przy wymianie walut.
 Przy wjeździe do Rosji nie ma wymogu okazania środków finansowych. Podczas przekraczania granicy Rosji (granicy białoruskiej - w przypadku podróży przez Białoruś) należy wypełnić tzw. kartę migracyjną. Stanowi ona podstawę do zameldowania w miejscu pobytu. W razie nieotrzymania karty należy się o nią upomnieć! Kartę trzeba zachować do czasu opuszczenia Rosji, bowiem organy graniczne żądają jej zwrotu przy wyjeździe. Przekroczenie okresu pobytu w Rosji wskazanego w wizie może być karane grzywną, a także zakazem ponownego wjazdu i wiązać się to może z poważnymi trudnościami z opuszczeniem jej terytorium. Uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach określonych w programie turystycznym. Ze względów bezpieczeństwa turystom radzi się unikania przygodnych znajomości, wdawania się w podejrzane interesy, zabierania przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań nieznanych bliżej osób, a także „przygodnego” częstowania alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności radzi się przechowywać w skrytkach hotelowych. Przy sobie najlepiej mieć jedynie niezbędne kwoty oraz w miarę możliwości korzystać z kart kredytowych. Nie poleca się  samotnych  spacerów. Należy wystrzegać się zakupu alkoholu nieznajomego pochodzenia ze względu na ryzyko zatrucia. W dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen biletów wstępu dla obywateli rosyjskich i cudzoziemców.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Cudzoziemcy przyjeżdżający do Rosji zobowiązani są dopełnić obowiązku meldunkowego. Muszą zgłosić się do miejscowych organów Federalnej Służby Migracyjnej (FMS) lub w dowolnego oddziału pocztowego (wypełnia się specjalny blankiet, którego dolna część jest zwracana osobie zameldowanej na czas do jej wyjazdu) w celu dokonania meldunku do trzech dni roboczych od dnia przybycia. Jeśli przyjeżdżający zamierzają na terenie Rosji pozostać krócej niż trzy dni wówczas z tego obowiązku są zwolnieni. W hotelach, motelach, kwaterach prywatnych, kempingach obowiązek ten spada na administratorów tych obiektów. W przypadku prywatnych wizyt należy dokonać meldunku samemu lub dopilnować w tym względzie gospodarza. W razie konieczności gospodarzowi należy przypomnieć o tym obowiązku, gdyż wielu Rosjan o tej procedurze nie wie.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi/świątecznymi w Rosji są: Nowy Rok (1-2 stycznia), Boże Narodzenie (7-8 stycznia), Dzień Wszystkich Studentów (25 stycznia – przypadający w imieniny Tatiany), Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca), Wielkanoc, Święto Pracy i Wiosny (1-2 maja), Dzień Zwycięstwa (9 maja), Dzień Niepodległości – „Dzień Rosji” (12 czerwca), Dzień Jedności Narodowej (4 listopada – w zamiarze ma zastąpić rocznicę rewolucji), Rocznica Rewolucji Październikowej (7 listopada), Dzień Konstytucji (12 grudnia). Należy także pamiętać, że w Rosji praktycznie wszędzie obowiązuje przerwa obiadowa. Trwa zwykle 60 min. a zaczyna się w zależności od wewnętrznych ustaleń. Dlatego wybierając się na zakupy nigdy nie możemy być pewni czy natrafimy na otwarte drzwi. Wszystkie ważniejsze sprawy należy załatwiać w Rosji do obiadu – najbezpieczniej do godz. 12.


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Rosyjskie ograniczenia celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym FR. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować przewożone pieniądze oraz wartościowe przedmioty jeśli wwożone są one w ilości większej od zezwolonej lub jeśli przewozimy rzeczy, których z Rosji nie wolno wywozić. Należy dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację celną. Obowiązują ograniczenia wagowe i kosztowe wwożonego bagażu: jego waga nie może przekroczyć 35 kg (w przypadku rzeczy niepodzielnych) lub 50 kg (całkowita waga bagażu), a wartość 1,5 tys. euro. Powyższy przepis dotyczy przewozów kolejowych i samochodowych. W przypadku przewozów samolotowych linie lotnicze same określają wagę dopuszczalnego bagażu.
W przypadku ich przekroczenia należy wnieść opłatę celną - 4 euro za każdy dodatkowy kilogram bagażu. Wywóz waluty z Rosji w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez uprzedniej deklaracji. Kwoty od 3 do 10 tys. USD należy już zadeklarować. Przy wywozie kwoty powyżej 10 tys. USD należy ją nie tylko zadeklarować ale także i okazać zezwolenie na wywóz wydane przez bank. Aby uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się deklarowanie przy wwozie kwot powyżej 1 tys. USD. Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l (bez względu na liczbę butelek), papierosy - 200 sztuk, cygara - 50 sztuk, kawior czerwony - 250 g. Wywóz ryb jesiotrowatych oraz ich przetworów (kawioru czarnego) jest zabroniony. Wyjątkiem są zakupy dokonywane w sklepach Duty Free. Należy uważać także na ograniczenia w wywozie wyrobów z flory i fauny np. muszli. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Rosji. Mimo, iż za wymagające zezwolenia uznaje się przedmioty wytworzone co najmniej przed 50 laty, celnicy często stosuję poszerzoną interpretację tego przepisu. Podczas wywozu przedmioty te należy obowiązkowo wpisać do deklaracji celnej. W przypadku wyjazdu z Rosji pociągiem przez Białoruś deklaracji należy dokonać w punkcie celnym na Dworcu Białoruskim w Moskwie. Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także innych środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.


UBEZPIECZENIE:
Między Rzeczypospolitą Polską a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca bezpłatną wzajemną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia czy skorzystania ze skomplikowanych zabiegów należy liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów z własnych środków. Dlatego też zaleca się wykupienie oddzielnego ubezpieczenia zdrowotnego - indywidualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej koszty leczenia (również w placówkach prywatnych), ubezpieczenie NW i transport chorego do kraju.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
 Cudzoziemcy przebywający czasowo na terenie Rosji mogą posługiwać się zarówno krajowym, jak i międzynarodowym prawem jazdy. Oba rodzaje dokumentów są jednakowo uznawane. Polskie prawo jazdy nie wymaga dodatkowego tłumaczenia na język rosyjski, a przypadki żądania ze strony policji drogowej posiadania takowego tłumaczenia nie mają podstaw prawnych. Przypadki takie należy zgłaszać polskiemu konsulowi. Podróżujący samochodem muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych). Wskazane jest szczególnie wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Od 2009 r. Rosja jest członkiem systemu Zielonej Karty.
Osoby udające się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym, a nie będącym ich własnością powinny wpłacić do kasy białoruskiego urzędu celnego kwotę gwarancyjną w wysokości od 500 do 1000 USD. Wracając do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. By móc wjechać takim samochodem należy także posiadać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo od właściciela pojazdu przetłumaczone na język rosyjski. W Obwodzie Kaliningradzkim wwóz i wywóz auta powinien odbywać się przez to samo przejście graniczne. Tankowanie pojazdów zaleca się w markowych stacjach benzynowych. Należy przy tym unikać okazyjnego zakupu taniego paliwa z uwagi na jego złą jakość.
Na prowincji mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów niektórych marek. Stan większości dróg pozostawia wiele do życzenia. Piesi i kierowcy często nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. W Obwodzie Kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/godz. w terenie zabudowanym i 70 km/h w terenie niezabudowanym. Nie poleca się podróżowania samochodem nocą, a także zatrzymywania się poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 02),
- pogotowie ratunkowe (tel. 03),
- straż pożarna (tel. 01).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
Rosja, Moskwa, Klimaszkina 4, 115127
tel.: +7495 2311500, tel. dyżurny: +7916 6989941, faks: +7495 2311515
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie
Rosja, Kaliningrad, Kasztanowa Aleja 51, 236 000
tel.: +7 4012 97 64 40, tel. dyżurny: +7 4012 97 64 40, faks: +7 4012 97 64 43
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu
Rosja, Sankt Petersburg, 5-ja Sowietskaja 12, 191036
tel.: +78123363142, tel. dyżurny: +78215730950, faks: +7812 2744318
 

* źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.