Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Norwegii

NORWEGIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Norwegii jest norweski i lapoński, ale z powodzeniem można się tam porozumiewać w języku angielskim. Obowiązującą walutą jest korona norweska (NOK).
Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) w Królestwie Norwegii jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Mimo, że Norwegia należy do strefy Schengen i teoretycznie nie sprawdza się tam dokumentów obywateli  przyjeżdżających z obszaru UE to nie zwalnia przyjezdnych od posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Trzeba jednak pamiętać, że okazanie dokumentu tożsamości jest na przykład konieczne przy… wymianie walut. Również o pokazanie stosownego dokumentu może być poproszona osoba dokonująca płatności kartą (płatniczą/kredytową) wydaną poza krajami skandynawskimi, a płatność kartami jest w Norwegii bardzo powszechna.
Do roku 2004 istniał obowiązek posiadania niezbędnej ilości środków finansowych na okres planowanego pobytu. Obecnie przepis ten jest zniesiony, ale obywatele polscy przebywający w Norwegii nie mogą korzystać z tamtejszej pomocy socjalnej i zobowiązani są samodzielnie ponosić koszty związane ze swoim pobytem.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Nie ma obowiązku meldunkowego dla osób przyjeżdżających do Norwegii w celach turystycznych. W innym przypadku (poszukiwanie pracy, podjęcie nauki, łączenie rodzin) swój pobyt należy zgłosić do Urzędu Ewidencji Ludności, który przyznaje – w zależności od planowanego okresu – tymczasowy numer personalny i wydaje zezwolenie na pobyt. Wnioski o zezwolenie na pobyt można również składać w norweskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych i odpowiednich (miejscu zamieszkania/pobytu) komisariatach policji. Chcący podjąć pracę zarobkową na terenie Norwegii muszą zdawać sobie sprawę, że wobec napływu znacznej ilości obywateli z nowych państw UE, a tym samym wzrostu konkurencji na rynku pracy, bez znajomości przynajmniej języka angielskiego z góry skazani są na niepowodzenie.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi w Norwegii są: Nowy Rok, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, 17 Maja (Dzień Konstytucji), Święto Wniebowstąpienia, Zielone Świątki i dzień po tym święcie, 25-26 grudnia.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
W Norwegii obowiązują inne niż na terenie UE przepisy wwozu towarów, gdyż kraj ten nie jest objęty unią celną. Dopuszczalny jest wwóz takiej ilości towaru, która przeznaczona jest tylko do  „użytku osobistego” i nie podlega odsprzedaży. Można wwozić przedmioty przeznaczone na prezenty. Jednak ewentualna sprzedaż tych ostatnich jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą. W przypadku sprzedaży znacznej ilości towarów grozi także konfiskata pojazdu i dodatkowe kary finansowe.
Oprócz rzeczy niezbędnych w czasie podroży i przeznaczonych do użytku osobistego wolno wwozić towary o łącznej wartości nie przekraczającej 6 tys. (NOK), z zaznaczeniem, że ich ilość nie przekracza ustalonych limitów. Bardzo surowo traktuje się posiadaczy nie zadeklarowanych uprzednio towarów, które przekraczają przyjęte normy.
Limity obowiązują przy wwozie alkoholu (w zależności od rodzaju 1.5-3 l). Napoje alkoholowe mogą przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.
Ponad to można wwieźć 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (mogą je wwozić osoby, które ukończyły 18 rok życia).


Wwozić można do 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera oraz innych rodzajów żywności z wyjątkiem karmy dla psów i kotów. Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy. Oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód.

 Do przedmiotów zabronionych (lub wymagających specjalnego zezwolenia) zlicza się: narkotyki, lekarstwa i trucizny (dozwolony jest przywóz niewielkich ilości lekarstw do użytku osobistego), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 %, broń i amunicja, fajerwerki, ziemniaki (!), zwierzęta egzotyczne, rośliny i części roślin przeznaczone do uprawy. Wjeżdżając i wyjeżdżając z Norwegii  można posiadać przy sobie gotówkę na łączna kwotę 25 tys. (NOK). Większe kwoty należy zadeklarować służbom celnym podczas przekraczania granicy.


Zakupy poczynione w wyznaczonych sklepach upoważniają do ubiegania się o zwrot podatku VAT przy wyjeździe z Norwegii. Podstawa zwrotu jest wówczas wydawany w sklepach druk Tax Free wraz z dowodem zapłaty. Dokumenty te należy przedłożyć wówczas w punktach odbioru podatku VAT, które znajdują się na wszystkich większych lotniskach i przejściach samochodowych.
Zwierzęta jak psy i koty mogą być wwożone do Norwegii na podstawie europejskiego paszportu dla zwierząt. Istnieje wykaz ras zakazanych, których przywóz do Norwegii jest zabroniony. Do wyrobienia paszportu potrzebne są dane o właścicielu, informacje o zwierzęciu (rasa, gatunek, płeć, imię, umaszczenie i data urodzenia). Wymaga się także zaświadczenia o przebytych chorobach i szczepieniach. Paszporty te wydają weterynarie, których spis można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

UBEZPIECZENIE:
Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego po wcześniejszym okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzymać należy się zgłosić do najbliższego oddziału NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, stad wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (szczególnie NW i kosztów leczenia poza EKUZ), które może pokryć koszty np. ewentualnego transportu chorego do kraju.
Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie. Przykładowo:  pełna cena wizyty u lekarza internisty to wydatek 400–600 NOK, u stomatologa 1000–1500 NOK, a koszt jednej doby w szpitalu – ok. 3000 NOK, bez zabiegów i operacji. Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Norwegia honoruje polskie prawo jazdy. Przez cały rok, na terenie tego kraju, obowiązuje jazda na światłach mijania i używania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. Dzieci włącznie z niemowlętami mogą być przewożone tylko w specjalnych fotelikach. Długa i zwykle surowa zima (od października do maja) nakłada na kierowców obowiązek posiadania opon zimowych, a w niektórych regionach opon zimowych z kolcami. Ciężarówki powinny być zaopatrzone w łańcuchy na koła. W razie braku wymaganego wyposażenia policja może zatrzymać pojazd do czasu uzupełnienia wyposażenia.


Nie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego (w tym niedozwolone parkowanie) jest karane z całą surowością. Przekroczenie prędkości o 30 km/h to mandat w wysokości 10 tys. NOK, a przekroczenie prędkości powyżej tej wartości może grozić utratą prawa jazdy i odholowaniem pojazdu (za które płaci właściciel pojazdu). Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grozi więzieniem, wysoką grzywną i zakazem prowadzenia pojazdu na określony czas.
Niedozwolone jest prowadzenie pojazdu zarejestrowanego poza Norwegią bez obecności właściciela wewnątrz pojazdu.
Policja norweska nie spisuje protokółów policyjnych z niegroźnych wypadków drogowych zostawiając ocenę wypadków samym jego uczestnikom i firmom ubezpieczeniowym.


W Norwegii jest wiele dróg płatnych (ok. 40 NOK) i tuneli (ok. 100 NOK) – dlatego zaleca się kierowcom posiadanie przy sobie niezbędnej gotówki - przy czym są dwa rodzaje tzw. „bramek”: umożliwiające dokonywanie płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz w pełni automatyczne działające w systemie tzw. „Autopass”, bez konieczności zatrzymywania się. W drugim przypadku opłatę za przejazd można uregulować po przejechaniu „bramki” w oznaczonych stacjach benzynowych przy drodze albo, tak jak w Oslo, na stacjach benzynowych „Esso”. Od tych opłat nie warto się uchylać gdyż samochody są fotografowane, a kierowcy poszukiwani – nawet na terenie Polski.


W przypadku korzystania z pojazdu zarejestrowanego poza Norwegią przez, dłuższy niż dozwolony czas, auto może zostać odholowane na parking celny z obowiązkiem opłacenia przez właściciela pojazdu cła, stosownych podatków i naliczonej grzywny.
Na każdej stacji benzynowej można otrzymać broszurę z informacjami stacji sprzedających paliwo LPG.
Planujący podróż na północ kraju winni to zrobić w okresie od maja do końca września gdyż w pozostałych miesiącach mogą napotkać utrudnienia w postaci zamykanych mostów, niektórych dróg czy nieczynnych przepraw promowych. Chcący odwiedzić Spitsbergen  muszą wiedzieć, że przed wyjazdem w ten region należy uprzednio zarezerwować hotel i ściśle stosować się do przepisów gubernatora tamtego regionu.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
Norweskie numery telefoniczne składają się z ośmiu cyfr. Numer kierunkowy do Polski to: 0048
Informacja telefoniczna - numery krajowe (180)
Informacja telefoniczna - numery międzynarodowe (181)

- Straż pożarna (110)
- Policja (112)
- Pomoc medyczna (113)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii,
Norwegia, Oslo, Olav Kyrres plass 1, 0244
Tel.: +47 24110850 Tel. dyżurny: +47 91337757 Faks: +47 22444839
 

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bergen
Konsul Honorowy : (język konsula norweski, angielski)
Norwegia, Bergen, Kalfarveien 57 A, 5808
Tel.: +47 55559100 Faks: +47 55559201
 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo
Norwegia, Oslo, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
Tel.: +47 21 03 72 00 Faks: +47 21 03 72 01

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Stavanger
Konsul Honorowy: Ulf-Einar Staalesen (język konsula norweski, angielski)
Norwegia, Stavanger, Kongsgårdbakken 3, PB. 24 Sentrum, 4001
Tel.: +47 51510070 Faks: +47 51510071

Generalny Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Trondheim
Honorowy Konsul Generalny: Harald Johan Lydersen (język konsula norweski, angielski)
Norwegia, Trondheim, Dyre Halses gate 1 A, PB. 5670 Sluppen, 7485
Tel.: +47 73876900 Faks: +47 73876901

 

* źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.