Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Chorwacji
CHORWACJA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów.
 
Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
 
 Bilety Autokarowe ELABUS z Polski do Chorwacji

Baska Voda, Biograd na Moru, Dobrownik, Dugi Rat, Gradac, Karlovac, Makarska, Omnisz, Opuzen, Podgora, Szybenik, Split, Tucepi, Vodice, Zadar, Zagrzeb
 

 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym jest chorwacki. Posługiwać się można tam także językiem serbskim a na płw. Istria włoskim. Obowiązującą walutą jest chorwacka kuna (HRK).
 
Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji i przebywać tam bez wiz do 90 dni. Osoby planujące dłuższy niż trzymiesięczny okres (studia, podjęcie pracy zawodowej) powinny ubiegać się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Chorwacji na podstawie uzyskanego uprzednio pozwolenia władz chorwackich na taki pobyt. Okres ważności paszportu nie może być krótszy od czasu pobytu. Na teren Chorwacji można wjechać na podstawie paszportu lub – w przypadku obywateli krajów członkowskich UE – innego dowodu tożsamości. Polskie prawo jednak nie przewiduje możliwości przekraczania przez obywateli polskich granicy państwa nie będącego członkiem UE na podstawie dowodu osobistego. Należy też przy tym pamiętać, że i chorwackie instytucje (banki, urzędy, placówki zdrowia) mogą nie uznawać dowodów tożsamości innych niż paszport. Cudzoziemcy wjeżdżający do Chorwacji winni posiadać niezbędne środki do pokrycia tam kosztów swojego pobytu – minimum 100 EUR lub jego równowartość w walutach wymienialnych, na każdy dzień pobytu.
 
Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi, a także czekami podróżnymi większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymienić na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (Mjenjačnica), niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Osoby małoletnie podróżujące do Chorwacji bez opieki rodziców muszą mieć ich pisemną zgodę potwierdzona notarialnie i przetłumaczoną (przez tłumacza przysięgłego) na chorwacki i angielski.
 
Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska jest niedozwolone.
Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed podjęciem żeglugi skontaktować się z najbliższym kapitanatem (lučka kapetanija) w celu wniesienia obowiązkowych opłat (wykup winiety) i przedstawienia listy załogi itp. (z tego obowiązku zwolnione są małe jednostki pływające – poniżej 3 m. długości z silnikiem do 5 kW mocy, kajaki, rowery wodne, itp.). Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem łodzi na rzecz skarbu państwa. Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych, ze względu na ryzyko oszustwa. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez właścicieli apartamentów w Chorwacji. Wycofanie wpłaconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia) czy w związku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania może okazać się niemożliwe.
 
 
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Cudzoziemcy zobowiązani są dopełnić obowiązku meldunkowego w ciągu 24 godzin od momentu przekroczenia granicy. Zatrzymując się w hotelach, kwaterach, campingach to już ich właściciele lub pracownicy zgłaszają nasz pobyt właściwym organom w ciągu 12 godzin. 
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi w Chorwacji są: Nowy Rok, 6 stycznia (Trzech Króli), Wielkanoc, 1 maja, Boże Ciało, 22 czerwca (Dzień Antyfaszystowskiego Ruchu Oporu) i 25 czerwca (Dzień Państwowości), 5 (Dzień Zwycięstwa i Dumy Państwowej) i 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 8 października (Święto Niepodległości), 1 listopada (Wszystkich Świętych) i 25-26 grudnia.
 
 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Do Chorwacji, bez opłat celnych, można wwozić wszelkie przedmioty niezbędne w podróży lub w czasie wypoczynku pod warunkiem, że nie mają one przeznaczenia handlowego. Bez cła wwozić można także do 200 sztuk papierosów, do 1 l alkoholowych napojów wysokoprocentowych lub do 2 l napojów alkoholowych do 22%, 1 kg kawy lub herbaty na osobę. Łodzie, skutery wodne, jachty przeznaczone na własny użytek  można wwozić za okazaniem dowodu własności. Zezwala się także na wwóz i wywóz waluty chorwackiej w wysokości do 15 tys. HRK, a walut obcych do 40 tys. – w przeliczeniu na HRK. Za zakupione na terenie Chorwacji towary powyżej 500 HRK (na jednym rachunku!) można uzyskać zwrot podatku VAT przy wyjeździe z tego kraju, ale na podstawie formularza PDV-P. Niestety nie podlega zwrotowi VAT za zakup produktów ropopochodnych (paliwa). Lekarstwa zawierające substancje narkotyczne można przewozić w ilości tylko niezbędnej na czas pobytu i należy przy tym okazać na granicy konieczną dokumentację medyczną (informację o chorobie i receptę). Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wwozu żywności w bagażu turystycznym (na własne potrzeby) nie są rygorystyczne. Pozwalają na przywiezienie np. do 10 kg mięsa i jego przetworów i nie nakładają specjalnych limitów na przywóz np. pieczywa i makaronów. Przy podróży ze zwierzęciem domowym obowiązuje międzynarodowa książeczka szczepień – paszport zwierzęcia.
 
 
UBEZPIECZENIE:
Zaleca się podróżującym do Chorwacji wykupienie ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). W przypadku podróżujących samochodem należy wykupić obowiązkowe OC i warto posiadać także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC).
W nagłych wypadkach turyści z Polski objęci są w Chorwacji bezpłatna opieką medyczną!!! Mimo tego zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, która umożliwia pokrycie kosztów zaawansowanego leczenia lub powrotu do kraju z wykorzystaniem specjalistycznego transportu medycznego.
Orientacyjny koszt wizyty w gabinecie lekarskim to około 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu 50 EUR za dobę (nie licząc kosztów leków lub ewentualnej operacji). Apteki czynne są od 8-19, w soboty do 14, a w większych miastach dyżury pełnia apteki całodobowe.
 
 
WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
            W Chorwacji można posługiwać się polskim prawem jazdy. Wymaga się od kierowców posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ważnego ubezpieczenia OC. Nie wymaga się za to posiadania tzw. „zielonej karty”. Jadącym do Chorwacji zaleca się mimo wszystko wykupienie polisy autocasco (AC), a to ze względu na czasochłonne procedury odszkodowawcze. Autostrady są płatne.
Wyjątkowo restrykcyjnie przestrzega się tam przepisów ruchu drogowego. Szczególnie zwraca się uwagę na jazdę na światłach mijania przez całą dobę (mandat 40 EUR), obowiązek zapinania pasów na wszystkich siedzeniach w pojeździe, zakaz korzystania - przez kierujących - podczas jazdy z telefonów komórkowych, zakaz parkowania w niedozwolonych miejscach (auta szybko są odholowywane a kierowcy otrzymują wysokie mandaty), jazdę w stanie nietrzeźwym (0 ‰) i przekraczanie dozwolonej prędkości: autostrady do 130 km/h; drogi szybkiego ruchu do 110 km/h; pozostałe poza terenem zabudowanym do 90 km/h; w obszarze zabudowanym do 50 km/h. Zakazane są noclegi poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. w samochodach poza kempingami.
 
 
PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
 
- centrum dyżurne (tel. 112)
- policja (tel. 192)
- straż pożarna (tel. 193)
- pogotowie (tel. 194)
- pomoc drogowa (tel. 1987)
 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Chorwacja, Zagrzeb, Krležin Gvozd 3, 10000
Tel.: +3851 4899444
 
 
* źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.