Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Holandii

HOLANDIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

 

 Przewóz osób Polska Holandia; Holandia Polska

 Porównaj ofertę i Kup Bilet online

 
Bilety Autokarowe - Voyager
 
Bilety Autobusowe - EuroTicket
 
 
 Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Heerenveen, Rotterdam, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haga, Hengelo, Leiden, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle, Ommen, Veenendaal, Zaandam
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Holandii jest niderlandzki ale można się tam porozumiewać w języku angielskim i niemieckim. Obowiązującą walutą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) w Królestwie Niderlandów jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Z uwagi na procedury meldunkowe większość holenderskich gmin żąda jednak przedstawienia paszportu. W dużych ośrodkach miejskich radzi się zachować szczególna ostrożność z uwagi na kradzieże kieszonkowe. Dotyczy to głównie sklepów i środków komunikacji publicznej. 


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obowiązek meldunkowy dotyczy osób, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni. Wówczas należy dokonać niezbędnych formalności w tamtejszych urzędach gminnych (Gemeentehuis). Niezbędne jest wówczas posiadanie paszportu.
Na terenie Holandii obowiązuje bezwzględny wymóg posiadania przy sobie dokumentu tożsamości!! Przepis ten dotyczy tak Holendrów jak i cudzoziemców. Dotyczy on zarówno dorosłych jak i młodzież do 14 roku życia. Brak dokumentu tożsamości, przy ewentualnej kontroli, karany jest mandatem.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Holandii są: Nowy Rok, Wielki Piątek i Wielkanoc, Dzień Królowej (30 kwietnia), Święto Wniebowstąpienia, Dzień Wyzwolenia (5 maj), Zielone Świątki, Boże Narodzenie.

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Holandii turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży i przeznaczonych do użytku osobistego (w tym prezenty). Wraz ze zniesieniem granic wewnętrznych państw członkowskich UE policja i służby celne mają prawo do kontroli osób i pojazdów na całym terytorium kraju. W zakres ich kompetencji wchodzi sprawdzanie zawartości bagażu, przeszukiwanie skrytek samochodowych, kontrola dokumentów, legalności pobytu cudzoziemców. Najczęściej jednak takie kontrole prowadzone są na przyautostradowych parkingach.
Na terenie Holandii jest dozwolone posiadanie „miękkich” narkotyków w małych ilościach przeznaczonych na własny użytek. Posiadanie większej ich ilości czy przewożenie lub handel jest zabronione. Całkowicie prawnie jest zabronione posiadanie tzw. twardych narkotyków.

 

UBEZPIECZENIE:
Bezpłatne korzystanie z usług medycznych, na terenie Holandii, w podstawowym zakresie może zapewnić nam posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można się w nią zaopatrzyć, przed wyjazdem z Polski, we właściwym oddziale NFZ. Uprawnia ona do korzystania ze świadczeń tych lekarzy domowych (huisarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Miejscowe oddziały funduszu ubezpieczeń zdrowotnych udostępniają listy nazwisk lekarzy działających na podstawie umowy z danym funduszem. Dodatkowo bezpłatna jest, ale tylko dla najmłodszych i  podstawowym zakresie, opieka stomatologiczna. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna. W przypadku poważniejszych świadczeń stomatologicznych należy, w zależności od zabiegu, pokryć część lub całość kosztów.
Specjalistyczne leczenie czy leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza domowego. W nagłych przypadkach można się bezpośrednio zgłaszać do szpitala.
W związku z wysokimi kosztami usług medycznych, nie obejmowanych podstawowym zakresem EKUZ, zaleca się szczególnie wykupienie dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie, rozszerzając je na opiekę medyczną w prywatnych ośrodkach.  Należy pamiętać, że koszt wizyty u lekarza domowego wynosi ok. 25 EUR, u specjalisty 40 EUR, a pobyt w szpitalu to koszt 300-450 EUR za dobę (nie licząc zabiegów, badań specjalistycznych i operacji – te liczone są oddzielnie). Również częściowo płatny jest na terenie Holandii transport medyczny, a koszt transportu chorego (poszkodowanego) do Polski pokrywa sam pacjent. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów usług medycznych należy zachować oryginały dowodów wpłaty i rachunków. W przypadku zakupu niezbędnych lekarstw na dowodzie ich zakupu winny być one wyszczególnione z naniesionymi danymi lekarza, który je przepisał. Zwrotu kosztów można dochodzić podczas pobytu w Holandii składając dokumentację w AGIS Zorgverzekeringen lub po powrocie do kraju we właściwych – własnemu miejscu zamieszkania - oddziałach NFZ-u.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Na terenie Holandii nie wymaga się posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Również nie jest obowiązkowe posiadanie tzw. zielonej karty. Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne. Spanie w samochodzie zaparkowanym na ulicy w mieście lub na parkingu przy autostradzie jest niedozwolone i grozi za to mandat. Niderlandzkie prawo dotyczące ruchu drogowego zawiera bardzo precyzyjny katalog kar za każde z możliwych wykroczeń drogowych, stąd ewentualne „negocjacje” z policją drogową w sprawie wysokości nałożonego mandatu z reguły tylko pogarszają sytuację kierowcy. Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest w Holandii drobiazgowo kontrolowane poprzez bardzo rozbudowany system fotoradarów. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz. grozi nawet konfiskatą samochodu. Maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., a na autostradach 120 km/godz., z tym na niektórych odcinkach dopuszczalna prędkość może wynosić 130 km/godz. Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy nie może przekraczać 0,5 promila. Szczególnie należy zwracać uwagę na rowerzystów, których w Holandii wielu porusza się po kilometrach rozbudowanych ścieżek rowerowych. Mają oni bezwzględne pierwszeństwo. Również należy mieć baczenie na ograniczenia w parkowaniu. Dotyczy to zwłaszcza stref miejskich, gdzie występują trudności z wolnymi miejscami. W ciągu dnia parkowanie w miastach jest płatne (najczęściej w godzinach od 6-17). W dużych ośrodkach opłaty mogą również obowiązywać w godzinach nocnych. Samochodom źle zaparkowanym bardzo szybko zakładane są na koła blokady. Ściąga się je dopiero po zapłaceniu – gotówką – mandatu przez właściciela pojazdu. Termin odroczenia mandatu, na który można liczyć, to jedynie 24 godziny! Po tym czasie, przy braku wniesienia opłaty, samochód jest odholowywany na parking policyjny. Ta operacja wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kierowcy gdyż wtedy dochodzą opłaty za holowanie (ok. 240 EUR) i czas przymusowego „parkowania”. Zwłaszcza cudzoziemcy nie zameldowani na terenie Holandii zobowiązani są do regulowania mandatów w gotówce. Odmowa takiej zapłaty wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową i zatrzymaniem pojazdu na parkingu policyjnym do czasu uregulowania nałożonej kary.

 

TERYTORIA ZALEŻNE OD NIDERLANDÓW:
Holandia posiada własne, zależne, terytoria zamorskie. Należą do nich wyspy Curacao, St. Maarten i Aruba. Od 2010 r. „kraje” te wchodzące w skład królestwa mają własne rządy i lokalne parlamenty. Środkiem płatniczym jest tam gulden karaibski.
Nie są to wszystkie terytoria niderlandzkie. Zaliczyć do nich trzeba także wyspy: Bonaire, Saba i Sint Eustatius.  Te ostatnie z kolei traktowane są jak „nadzwyczajne gminy” Królestwa Niderlandów. Ich mieszkańcy mają nawet czynne prawo wyborcze i mogą głosować w bezpośrednich wyborach do haskiego parlamentu. Środkiem płatniczym na tych terytoriach jest dolar amerykański.
Na wspomniane obszary można wjechać bez wizy (do 90 dni) na podstawie ważnego paszportu. Przy wjeździe można być poproszonym o pokazanie biletu powrotnego lub udokumentowanie wystarczających – na pokrycie pobytu - środków finansowych. Najbliższą placówką dyplomatyczną, do której możemy zwrócić się o pomoc, jest ambasada RP w Caracas – stolicy Wenezueli. Mimo, że są to niderlandzkie terytoria zależne Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest tam bez znaczenia. Zaleca się wykupienie indywidualnych polis zdrowotnych.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 09008844),
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 08000888 ).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów
Holandia, Haga, Alexanderstraat 25, 2514 JM
tel.: +3170 7990 100, tel.: +3170 7990 110, tel. dyżurny: +31 615 852 600,  faks: +3170 7990 137
 


źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

 

 


 

 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.