Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Rumunii

RUMUNIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów.

 

Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

 

Bilety Autokarowe ELABUS z Polski do Rumunii

Bukareszt, Costinesti, Eforie, Jupiter, Konstanca, Pitesti, Saturn, Sibiu, Venus

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Rumunii jest rumuński, a w niektórych regionach kraju węgierski. Popularnym językiem jest również niemiecki. Walutą obowiązującą jest nowy lej rumuński (RON). Przy wjeździe do Rumunii (lub przejazdu tranzytem) obywatele polscy korzystają - w ramach Unii Europejskiej - z prawa do swobodnego przepływu osób, bez żadnych dodatkowych formalności czy warunków. Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w tym kraju (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest (w dobrym stanie) paszport bądź dowód osobisty.

 

Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rumunii,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu rumuńskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
W dużych miastach rumuńskich należy zachować ostrożność (w okolicach dworców kolejowych, placów targowych, środków komunikacji miejskiej), gdyż często zdarzają się tam kradzieże kieszonkowe, nierzadko dokonywane przez dzieci.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W Rumunii istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku zatrzymujących się w hotelach, schroniskach, motelach przepis meldunkowy dokonuje się w sposób niejako automatyczny – spoczywa na właścicielach obiektów. W innych sytuacjach obowiązek meldunkowy należy dopełnić po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy wówczas zgłosić się osobiście do najbliższego posterunku policji, posterunku Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji  w celu zarejestrowania swojego pobytu w Rumunii.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Rumunii są: Nowy Rok (1 i 2 stycznia), pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (wg kalendarza prawosławnego), Święto Pracy (1 maja), pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek (wg kalendarza prawosławnego), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Rocznica Zjednoczenia Rumunii (1 grudnia), Boże Narodzenie (25-26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Rumunii obowiązują turystów – na zasadach ustalonych w UE - ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu i wywozu towarów. Towary te - przeznaczone do użytku osobistego (w tym prezenty) - nie mogą podlegać odsprzedaży. Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 10 tys. EUR (lub odpowiednik tej kwoty w innych walutach). Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym.
Obowiązuje zakaz wwozu narkotyków. Górna granica kary pozbawienia wolności za nielegalny przewóz narkotyków wynosi w Rumunii 25 lat.

 

UBEZPIECZENIE:
W Rumunii honoruje się polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Osoby posiadające w kraju ważne ubezpieczenie zdrowotne przed wyjazdem do Rumunii winny zaopatrzyć się w najbliższych wojewódzkich oddziałach NFZ w Euro¬pejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed skorzystaniem z usług medycznych, EKUZ winno się, wraz z paszportem lub dowodem osobistym, przedłożyć lekarzowi. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem, że lekarz ten ma podpisaną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych. Należy to wcześniej sprawdzić. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne. Płatne są usługi stomatologiczne, z wyjątkiem przypadków nagłych.
Pamiętać jednak należy, że karta EKUZ upraw¬nia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Dlatego też podróżującym zaleca się wykupienie dodatkowej – prywatnej – polisy ubezpieczeniowej, która w razie konieczności będzie w stanie pokryć koszty leczenia w szerszym zakresie i to także w prywatnych placówkach medycznych. Dodatkowo zabezpieczy ewentualny transport medyczny. Poleca się także wykupienie pakietu NW. Szczepienia przed wyjazdem do Rumunii nie są wymagane. Podczas upalnych letnich miesięcy mogą zdarzyć się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju). W związku z tym zaleca się unikanie picia nieprzygotowanej wody.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Rumunii nie jest obowiązkowe międzynarodowe prawo jazdy. Obowiązkowe za to jest ubezpieczenie komunikacyjne OC. Zabronione jest prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 0,8 ‰) grozi kara pozbawienia wolności od 1 do 5 lat. Drogi są płatne. Obowiązują na nich winiety. Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM. Brak winiety wiąże się z karą nawet do 1500 USD! Wykaz aktualnych cen winiet jest dostępny na stronie Ambasady RP w Bukareszcie. Również na tych samych stronach znajdują się szczegółowe informacje na temat możliwości odzyskania prawa jazdy. Trzeba bowiem wiedzieć, że rumuńska policja ma uprawnienia zezwalającej jej na zatrzymywanie prawa jazdy za poważne wykroczenia drogowe.
Rygorystycznie są karane: przekroczenie prędkości (zwłaszcza w terenie zabudowanym), wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych i przekraczanie linii ciągłej. Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane. Odcinki te mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy. Poruszający się po Rumunii powinni być przygotowani na opłaty specjalne, np.: przy przekraczaniu Dunaju i na najbardziej uczęszczanych przejściach mostowych prowadzących w kierunku Morza Czarnego.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 955),
- pogotowie ratunkowe (tel. 961),
- straż pożarna (tel. 981),
- pomoc drogowa (te. 22 21 553 lub tel. kom. +4092 38 27 15).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii
Rumunia, Bukareszt, Aleea Alexandru 23, 011821
tel.: +40 21 3082200, faks: +40 21 2303252
 

Instytut Polski w Bukareszcie
Rumunia, Bukareszt, str. Popa Savu 28, 011433
tel.: +40 21 224 45 56, tel.: +40 21 224 56 94, faks: +40 21 224 56 93
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.