Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Egipcie
EGIPT - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Egipcie jest arabski, a obowiązującą walutą funt egipski (EGP). Dokumentem upoważniającym do wjazdu i pobytu w Arabskiej Republice Egiptu jest ważny (co najmniej przez 6 miesięcy) paszport. Miedzy naszym krajem a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. O egipską wizę można się ubiegać w egipskich placówkach dyplomatycznych lub nabyć ją, po przybyciu do tego kraju, na lotnisku. Koszt wizy to 15 USD. Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. W przypadku podjęcia nauki lub otrzymania na terenie Egiptu pracy należy ubiegać się – po uprzednim uzyskaniu zezwolenia miejscowych władz – o wizę roczną. Paszport w tym wypadku powinien być ważny trzy miesiące dłużej niż sama wiza. Wizy tego typu uzyskuje się w placówkach konsularno-dyplomatycznych. Nie można jej uzyskać na lotnisku. Przebywając w Egipcie należy przestrzegać zasad higieny: często myć ręce, pić przegotowaną wodę lub oryginalnie butelkowaną oraz dokładnie myć owoce i warzywa. Zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu należy zachować ostrożność podczas spożywania posiłków, gdyż możemy doświadczać zaburzeń żołądkowo-jelitowych określanych mianem „zemsty faraona”. W przypadku pierwszych objawów takich zaburzeń należy zaopatrzyć się w leki (ich ceny w lokalnych aptekach są stosunkowo niewielkie oraz wydaje się je bez recepty) lub udać się do lekarza.Chociaż w Egipcie nie obowiązują szczególne rygory obyczajowe, to jednak ważnym jest uszanowanie sposobu życia jego mieszkańców oraz wyznawanych przez nich wartości. Należy zwracać uwagę m.in. na ubiór, w jakim pokazujemy się na ulicy. Poza rejonami turystycznymi  nie zaleca się noszenia krótkich spódnic, szortów i strojów plażowych. Podczas kontaktów z ludnością miejscową kobiety powinny mieć ubranie zakrywające ramiona i nogi do kolan. Należy też pamiętać, iż kobiety bez towarzystwa mężczyzn mogą być narażone na zaczepki miejscowej ludności. W lecie temperatury osiągają 40 st. C. Duża różnica temperatur pomiędzy dniem, a nocą oraz działające w hotelach i autobusach klimatyzatory są przyczyną częstego występowania przeziębień pośród turystów.
Pamiętać należy, że nie wolno fotografować obiektów wojskowych, rezydencji dostojników państwowych, a także mostów i portów.
 
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Cudzoziemcy nie mają obowiązku meldowania się. W przypadku wynajmu mieszkania (kwatery), należy podpisać stosowną umowę o wynajem z właścicielem budynku mieszkalnego, a tan ma obowiązek zgłoszenia policji pobytu cudzoziemca. W przypadku zatrzymujących się w hotelach, schroniskach, motelach przepis meldunkowy dokonuje się w sposób niejako automatyczny – spoczywa na właścicielach obiektów.
 
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami urzędowo wolnymi od pracy są piątek oraz sobota. Obecność w Egipcie koptyjskiej mniejszości chrześcijańskiej sprawia, że również w niedzielę można napotkać  trudności podczas wizyt w lokalnych urzędach. W niepełnym wymiarze urzędy pracują też w okresie miesiąca postu ramadan. Ponadto dniami wolnymi są: Nowy rok (1 stycznia), Dzień Wyzwolenia (25 kwietnia), Święto Pracy (1 maja), Dzień Rewolucji (23 lipca), Dzień Sił Zbrojnych (6 października), Dzień Suezu (23 października), Dzień Zwycięstwa (23 grudnia).
 
 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wywóz większych ilości towarów z Egiptu bez zgody władz celnych (np. subsydiowanych leków), grozić może ich konfiskatą, a także grzywną. Zabroniona jest pod groźbą kary próba wywozu przedmiotów mających wartość zabytkową, tj. wszystkich artefaktów archeologicznych, a także korali, muszli itp. Zabronione przedmioty (wyroby) wykonane z fauny i flory często wystawiane są „ku przestrodze” w gablotach na lotnisku. Surowo karany jest przemyt wszelkiego rodzaju narkotyków (w tym marihuany). Obrót tymi substancjami bądź ich zażywanie jest karany nawet śmiercią. Za środek halucynogenny uważa się w Egipcie również mak. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nieprzekraczającą 10 tys. USD (lub równowartość tej kwoty w innych walutach). Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym. Jeśli chodzi o walutę miejscową można ją wywozić do kwoty – maksymalnie - 5 tys. EGP. Indywidualnym osobom, nie objętym specjalnymi umowami, nie przysługuje zwrot podatku VAT od zakupionych towarów.
 
 
UBEZPIECZENIE:
Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Polskie firmy ubezpieczeniowe czasami kwestionują zasadność kosztów leczenia, dlatego należy unikać najtańszych, a tym samym najbardziej ubogich ofert ubezpieczenia. Dlatego zaleca się wyjeżdżającym wykupienie szerokiej polisy usług, by firma ubezpieczeniowa nie mogła np. odmówić pokrycia kosztów hospitalizacji (usługa bardzo droga w Egipcie) lub leczenia choroby przewlekłej. W razie choroby przed udaniem się do lekarza czy szpitala należy koniecznie skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem (bez względu na porę dnia) i skonsultować z nim koszty i zakres leczenia, by potem nie spotkać się z odmową pokrycia kosztów. Poziom usług medycznych jest bardzo zróżnicowany. Obok stosunkowo licznych, bardzo drogich przychodni i szpitali o dobrej renomie funkcjonuje sieć publicznych zakładów opieki zdrowotnej odbiegających poziomem usług od norm europejskich. Brak własnych środków finansowych jest równoznaczny z niemożnością skorzystania z jakiejkolwiek opieki lekarskiej. Dla przykładu koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi 20-40 USD, a koszt pobytu jednej doby w szpitalu (nie licząc specjalistycznych badań) to wydatek 100-300 USD.
 
 
WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Zaleca się wyjątkową ostrożność podczas prowadzenia samochodu. Egipt zalicza się do państw, których statystki wypadków w ruchu drogowych są niezwykle wysokie, a traktowanie przepisów przez miejscowych kierowców można określić jednym słowem - „wolnoamerykanka”.
 
 
PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
  • pogotowie (tel. 123),
  • policja (tel. 122),
  • straż pożarna (tel. 180).
 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu
Egipt, Kair, 5 Aziz Osman, Zamalek,
tel.: +20 2 27355416, tel.: +20 2 27367456, tel. dyżurny: +20 2 27359583, tel. dyżurny: +20 1005485500
cairo.secretariat@msz.gov.pl
 
źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.