Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Bośni

BOŚNIA I HERCEGOWINA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów.

 

Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

 

 Bilety Autokarowe ELABUS z Polski do Bośni

Neum

 


 


 

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językami urzędowymi w Bośni i Hercegowinie są: bośniacki, serbski i chorwacki. Waluta obowiązującą jest marka konwertybilna (KM). W powszechnym obiegu jest również euro. W przypadku planowanego pobytu nieprzekraczającego 90 dni obywatele RP zwolnieni są z obowiązku wizowego. Za to istnieje formalny wymóg pokazania na granicy zabezpieczenia w postaci środków finansowych w wysokości 75 EUR na każdy dzień pobytu. Chociaż obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką na podstawie dowodu osobistego to jednak radzi się zabieranie paszportu (polskie przepisy nie przewidują możliwości przekraczania granicy państwa nie będącego członkiem UE przez obywateli polskich na podstawie dowodu osobistego). Może on pozbawić nas kłopotu w razie ewentualnego korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej lub w przypadku korzystania z usług niektórych banków lub tamtejszej poczty. Studiujący na bośniackich uczelniach powinni uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy. W załatwieniu takiego pozwolenia pośredniczy zwykle uczelnia. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny na ogół odnoszą się przyjaźnie do cudzoziemców. Zaleca się jednak unikania rozmów na tematy historyczne, polityczne i religijne.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Bośni i Hercegowinie są: Nowy Rok (1 stycznia), Prawosławne Boże Narodzenie (7 stycznia), Prawosławny Nowy rok (14 stycznia), Święto Niepodległości (1 marca), Wniebowzięcie NMP, Prawosławny Wielki Piątek, Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Prawosławne Wniebowzięcie NMP (28 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Zaduszny (2 listopada), Święto Narodowe (25 listopada).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 2500 EUR. Kwoty większe (nie stosuje się limitów przy przewozie waluty) należy wcześniej deklarować organom celnym. Pochodzenie pieniędzy musi być udokumentowane.

 

UBEZPIECZENIE:
Zalecane jest wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia medycznego. Wizyta lekarska to koszt ok. 15-25 EUR. Nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klimat i temperatury w Bośni i Hercegowinie znacznie różnią się od panujących w Polsce. W lecie temperatury sięgają 40 C. Należy zachować ostrożność podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, w których temperatura wody nawet latem pozostaje niska. Zagrożeniem podczas pieszych wędrówek mogą być jadowite węże.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej jednak wskazane jest jego posiadanie. Konieczne jest posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego – tzw. zielonej karty. W przypadku jedynie tranzytu przez terytorium Bośni i Hercegowiny (na odcinku 15 km w Neum na mocy dwustronnej umowy z Chorwacją) zielona karta nie jest wymagana. Podczas podróży samochodem zalecana jest ostrożność. Miejscowi kierowcy zwykle nie respektują przepisów drogowych, a stan techniczny ich pojazdów często pozostawia wiele do życzenia. Stąd szczególnie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Policja, co istotne, rygorystycznie egzekwuje przestrzeganie przepisów. Duży nacisk kładzie na kontrolę dopuszczalnej prędkości. Limity prędkości na tamtejszych drogach przedstawiają się następująco: autostrady – 130 km/h, w terenie niezabudowanym – 80 km/h, w obszarze zabudowanym – 50 km/h. Z uwagi na górski charakter kraju należy dostosować prędkość jazdy do warunków terenowych. Bośniackie drogi są na ogół wąskie ale dobrej jakości i dobrze oznakowane. Korzystający z nawigacji powinni muszą wiedzieć, że mapy Bośni i Hercegowiny nie są zaktualizowane.  Wjeżdżając do tuneli trzeba mieć na uwadze, że zwykle nie ma w nich oświetlenia. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 ‰. W przypadku planowanych postojów przy drodze nie należy wchodzić na pobocza ani do lasu z uwagi na pozostałe jeszcze po działaniach wojennych miny! Niektóre zaminowane pobocza są specjalnie oznaczone symbolami ostrzegawczymi.  Sieć stacji benzynowych nie jest dobrze rozwinięta. Zalecane jest korzystanie z markowych (na tamtejszym rynku) sieci paliwowych np.: Energopetrol (EP), INA, OMV. Przy głównych drogach istnieją zajazdy, motele, restauracje i bary, obok których usytuowane są parkingi (nie należy pozostawiać w środku rzeczy bez opieki). Nie należy również parkować samochodów przez dłuższy czas w miejscach ogólnie dostępnych i pozostawiać w nich wartościowych przedmiotów, jak torby, plecaki, sprzęt elektroniczny. Może to stanowić zachętę do włamania, powodując nie tylko utratę rzeczy osobistych, ale i szkodę w samochodzie. Zdarzające się kradzieże samochodów dotyczą zwłaszcza aut produkcji niemieckiej i japońskiej, terenowych oraz dobrze wyposażonych.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja (tel. 122),
- straż pożarna (tel. 123),
- pogotowie ratunkowe (tel. 124).

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie
Bośnia i Hercegowina, Sarajewo, Dola 13, 71000
tel.: +387 33 201 142, tel.: +387 33 215 862, faks: +387 33 226 844
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.