Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Ukrainie

UKRAINA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym na Ukrainie jest ukraiński. Innym używanym językiem jest rosyjski. Można, szczególnie w zachodniej części państwa, porozumiewać się po polsku. Walutą obowiązującą jest hrywna. Dokumentem upoważniającym do wjazdu na Ukrainę jest ważny paszport. Na jego podstawie, bez ko¬nieczności posiadania wizy wjazdowej, można tam przebywać do 90 dni (w ciągu 6 miesięcy). Jednakże na granicy wjeżdżający otrzymują dokument rejestracyjny (należy go własnoręcznie wypełnić), który trzeba zachować aż do wyjazdu z Ukrainy. W przeciwnym razie można zostać ukaranym finansowo przez służby graniczne. W razie dłuższego, niż 90 dni, pobytu można ubiegać się o wizę pobytową lub zezwolenie na pobyt czasowy. Otrzymać je można w (najbliższym miejscu pobytu na Ukrainie) Oddziale Wiz i Rejestracji. Zawsze trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i dodatkowo, miejsce meldunku. W przypadku zatrzymania przez milicję należy żądać protokołu z zatrzymania z adnotacją o jego przyczynach.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami ustawowo wolnymi na Ukrainie są: Nowy Rok (1 stycznia), Boże Narodzenie (7 stycznia), Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca),  Wielkanoc (święto ruchome), Mię¬dzyna-rodowe Święto Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa (9 maja), Świętej Trójcy (23 maja), Dzień Konstytucji (28 czerwca), Dzień Niepodległości (24 sierpnia). Jeśli święto wypada w sobotę lub niedzielę, dzień wolny przenoszony jest na następny, najbliższy dzień roboczy.


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Na Ukrainę można wwozić swobodnie gotówkę do 10 tys. EUR. Wystarczy zadeklarować ją ustnie na granicy. W przypadku kwot wyższych istnieje obowiązek deklaracji pisemnej i poświadczenie z banku o (legalności) wypłacie z konta takiej gotówki. Podobnie rzecz ma się z walutą ukraińską z tym , że ustnie można deklarować wwóz/wywóz do 15 tys. hrywien, pisemnie do 50 tys. hrywien a na wywóz kwot wyższych należy posiadać specjalne pozwolenie Narodowego Banku Ukrainy. Co do wwozu i wywozu towarów należy mieć na uwadze, że celnicy na tamtejszej granicy w sposób „dowolny” interpretują przepisy celne. Nagminne są przypadki konfiskaty, wymuszeń opłat za przewożone towary lub zmiana dopuszczalnych ilości wwożonych towarów. Bez zbędnej hipokryzji można powiedzieć, że jest to granica, na której panuje powszechna korupcja ze strony ukraińskich celników i pograniczników. W niejasnych przypadkach należy żądać pokwitowanie za rzeczy „zajęte do kontroli celnej” lub udokumentowania podstawy prawnej podjętej, niekorzystnej dla nas decyzji.

 

UBEZPIECZENIE:
Wyjeżdżającym na Ukrainę radzi się wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy honoruje się tam tylko polisy wystawione przez Państwową Asekuracyjną Spółkę Akcyjną Ukrainmedstrach (nowa nazwa: PROSTO) lub przez firmy, powiązane z ta spółką poprzez podpisane z nią umowy.  Ubezpieczenie takie można wykupić na granicy. Na Ukrainie obowiązuje zielona karta. Cudzoziemcy, bez stosownego ubezpieczenia, muszą płacić za opiekę lekarską. Dla informacji, dzień pobytu w kijowskim prywatnym szpitalu lub klinice kosztuje 100 USD za dobę (bez dodatkowych opłat za leki, badania, zabiegi czy operacje).
W związku ze wzrostem zachorowań na odrę na terenie Ukrainy na przełomie 2011/2012 roku Ukraińska Państwowa Służba Sanitarno-Epidemiologiczna zaleca kibicom, którzy przybędą na Ukrainę podczas finałów turnieju EURO 2012 szczepienie przeciwko odrze. Zalecenie dotyczy osób, które wcześniej nie chorowały na odrę i nie były przeciwko niej szczepione.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Jak wspomniano, obywatele RP mają prawo przebywać na Ukrainie do 90 dni, jednakże samochód można użytkować do 60 dni. Po upływie tego czasu auto musi opuścić Ukrainę. Jeśli nie, należy niezwłocznie dokonać tzw. odprawy czasowej (w przypadku legalnej pracy, kontraktu itp.). Podróżowanie samochodem po ukraińskich drogach to dla wielu prawdziwe wyzwanie. Posiadacze AC powinni upewnić się u swego ubezpieczyciela, czy polisa ta posiada swoją moc prawną na terenie Ukrainy. Stan tamtejszych dróg jest kiepski. Powszechnym zjawiskiem jest brak drogowskazów, oznakowania miejscowości i dróg. Nierzadkim widokiem są dziury, w których „odwiedziny” kończą się uszkodzeniem samochodu. Przy tym należy pamiętać, że jest tam niewiele zakładów naprawczych. Tamtejsza pomoc drogowa działa w obrębie większych miast i pod różnymi numerami telefonów. Nie zaleca się podróżowania po zmroku. Łatwo napotkać tam nieoświetlonego pieszego, rowerzystę lub motocyklistę. Na nawierzchniach dróg lokalnych leży warstwa szutru, żwiru czy kamieni, które mogą rozbić reflektor lub szybę. Wjeżdżający na Ukrainę cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na tamtejszy język umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza. W przypadku stłuczki należy wezwać tamtejszą „drogówkę” i nie opuszczać miejsca zdarzenia. Radzi się nie zmieniać położenia aut i nie zjeżdżać na pobocze. W praktyce milicja drogowa podczas spisywania protokołu orzeka o winie strony, która brała udział w kolizji, i akta sprawy przekazuje do właściwego sądu. Gdy za winnego uznany zostanie cudzoziemiec, milicja zatrzymuje prawo jazdy i wydaje w zamian tymczasowe, które uprawnia jedynie do poruszania się po terytorium Ukrainy. W przypadku winy kierowcy polskiego i roszczeń poszkodowanego obywatela Ukrainy należy wszcząć postępowanie z tytułu posiadanej zielonej karty. Aby uniknąć zatrzymywania i ciągłych rozpraw w sądzie, cudzoziemcy spisują umowy
z poszkodowanymi o braku, z ich strony, roszczeń materialnych i moralnych. Wcześniej należy uzgodnić wysokość kwoty jaką sprawca kolizji ma wypłacić poszkodowanemu. Ukraińska milicja ostrzega przed przedstawicielami tzw. „patroli ekologicznych”, które zatrzymują kierowców (najczęściej obcokrajowców), żądając od nich opłat. Przy tym nie mają one prawa ani do kontrolowania pojazdów, a tym bardziej do nakładania kar, gdyż na Ukrainie nie istnieje obowiązek dokonywania opłat ekologicznych. Patrole te poruszają się prywatnymi środkami transportu, w umundurowaniu przypominających milicję drogową. Również w przypadku samej milicji drogowej można mieć wątpliwości co do uczciwości jej zamiarów. Powszechna korupcja stwarza okazję „stróżom prawa” nakładania na kierowców – szczególnie obcokrajowców – mandatów za, często nie popełnione, przewinienia. Niestety, w wielu wypadkach nie ma sensu udowadniać swojej niewinności. W przypadku wymuszania pieniędzy przez ukraińską „drogówkę” należy żądać pokwitowania za „mandat”. Odnotowuje się liczne przypadki kwestionowania przez tamtejszych milicjantów lub celników, innych niż oryginalne, tabliczek znamionowych z numerami fabrycznymi montowanymi przez stacje diagnostyczne na podstawie organu rejestrującego. Uwaga! W przypadku, gdy tabliczki są nieczytelne lub noszą ślady przeróbek czy manipulacji samochód może zostać zatrzymany, a przeciwko jego właścicielowi może być wszczęte postępowanie karne.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
Ambasada RP
ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kijów-34
tel.: (+38044) 230 07 00
fax: (+38044) 270 63 36
 

Konsulat Generalny RP w Kijowie
01034 Kijów ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: (+38044) 234 92 36, 234 66 78, 234 51 84
fax:: (+38044) 234 99 89
 

Konsulat Generalny RP we Lwowie
ul. Kociubińskiego 11a m.3, 79005 Lwów
(Konsul Generalny, sprawy prawne i opieki konsularnej), ul. I. Franka 110, 79011 Lwów
(wydział wizowo-paszportowy)
tel.: (+38032) 297 08 61 do 64
fax: (+38032) 276 09 74
 

Konsulat RP w Charkowie
ul. Artioma 16, 61002 Charków
tel.: (+38 057) 75 78 801
fax: (+38 057) 75 78 804
 

- policja (tel. 02),
- pogotowie ratunkowe (tel. 03),
- straż pożarna (tel. 01),
- pomoc drogowa (03 22 27 01 12),
- pomoc drogowa dla posiadaczy książeczki Międzynarodowej Pomocy Samochodowej (tel. 27 21 12).

 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.