Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Słowacji

SŁOWACJA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Słowacji jest słowacki. Innym używanym językiem jest czeski, a w niektórych regionach język węgierski. Walutą obowiązującą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Słowackiej (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie – paszport lub dowód osobisty. Po wejściu naszych krajów do strefy Schengen zostały zniesione kontrole graniczne na byłych przejściach granicznych. Nie zwalnia to jednak podróżnych z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Cudzoziemcy nie posiadający dokumentów, w razie kontroli, muszą się liczyć z karą finansową w wysokości 1660 EUR i doprowadzeniem na posterunek w celu ustalenia tożsamości. Do niedawna obowiązywał w Słowacji przepis dotyczący posiadania przez wjeżdżających kwoty o równowartości ok. 100 EUR na każdy dzień pobytu (na dzieci do 16 roku życia wymagano połowę tej kwoty). Jednakże wobec obywateli UE przepis ten stosowany był w wyjątkowych wypadkach. W przypadku niektórych hoteli, uzdrowisk czy lokali usługowych można spotkać się ze specjalnym cennikiem dla cudzoziemców i co istotne, praktyka ta nie jest niezgodna ze słowackimi przepisami.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Jeżeli planujemy pobyt dłuższy niż 30 dni, to w ciągu trzech dni od wjazdu należy zarejestrować się (zgłosić swój pobyt) w odpowiedniej, miejscu pobytu, komendzie Policji ds. Cudzoziemców. W tym celu należy posiadać 3 fotografie, ważny dokument tożsamości oraz potwierdzenie o miejscu zamieszkania (zakwaterowania).


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Słowacji są: Nowy Rok i Święto Republiki Słowackiej (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa na faszyzmem (8 maja), Święto Cyryla i Metodego (5 lipca), Święto Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia), Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej (1 września), Święto Matki Boskiej Bolesnej – patronki Słowacji (15 września), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Walki o Wolność i Demokrację (17 listopada), Wigilia, Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (24-26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Słowacji turystów obowiązują ograniczenia ilościowe – na zasadach obowiązujących w UE - dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży, a przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l.


UBEZPIECZENIE:
Dokumentem, na podstawie którego osoby przebywające w Słowacji w  celach turystycznych mogą korzystać z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otrzymać ją można w najbliższym (miejscu zamieszkania) oddziale NFZ. Umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. Należy przy tym pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej, która mogłaby objąć szerszy zakres leczenia, również w placówkach prywatnych, a w razie konieczności pokryje także transport chorego do kraju. Ubezpieczeniem mogą być objęte usługi Górskiego Pogotowia Ratunkowego (w tym użycie w akcji skutera śnieżnego, samochodu terenowego lub śmigłowca). Narciarze poruszający się poza wyznaczonymi trasami sami ponoszą koszty pomocy medycznej.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Słowacji honorowane jest polskie prawo jazdy. W przypadku pojazdu ze starymi numerami rejestracyjnymi wymagana jest naklejka PL. Przepis ten nie dotyczy pojazdów z nowymi unijnymi numerami rejestracyjnymi. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym ale jej posiadanie może posłużyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwi uzyskanie odszkodowania. Mimo posiadania prawa jazdy, osoby poniżej 18 roku życia nie mogą prowadzić na słowackich drogach pojazdów mechanicznych. Podróżujących samochodem obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa, a kierujący mają zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe. W zimie na zaśnieżonych powierzchniach obowiązuje jazda na oponach zimowych, których bieżnik musi mieć min. 3 mm głębokości. Autostrady i drogi ekspresowe w Słowacji są płatne. Nalepki potwierdzające uiszczenie opłaty można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki stanowi 10-krotność rocznej opłaty drogowej. W roku 2010 został wprowadzony w Słowacji elektroniczny  system pobierania opłat drogowych dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz  więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. System ten zastąpił tradycyjne nalepki. Wymienione pojazdy muszą być wyposażone w urządzenie do elektronicznego poboru opłat. Kierowcy pojazdów, którzy nie posiadają  urządzenia elektronicznego do poboru opłat  lub uiszczonej opłaty drogowej za przejazd podlegają karze  w wysokości 700 euro. Limity prędkości w Słowacji przedstawiają się następująco: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie niezabudowanym – 90 km/godz., na autostradach – 130 km/godz. Przez cały rok obowiązuje jazda na światłach mijania. Dzieci do 12 roku życia mogą być przewożone tylko w specjalnych fotelikach. Nie ma tolerancji dla kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0‰ Kierujący odmawiający poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowani są jak osoby będące pod wpływem alkoholu. Pojazdy cudzoziemców powinny  być, na terenie Słowacji, wyposażone w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.  Jednakże w Polsce posiadanie apteczki, w myśl obowiązującego prawa, nie jest obowiązkowe (oprócz autobusów i taksówek), jak również nie istnieją przepisy określające ich wyposażenie.   Według przepisów słowackich pojazd powinien być wyposażony także w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, podnośnik, zapasowe żarówki i… bezpieczniki elektryczne!!! Zwracać uwagę należy na prawidłowe parkowanie pojazdów. Zaostrzone kontrole prowadzone przez tamtejszych funkcjonariuszy policji lub straży miejskich zakładają blokady lub odholowują nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Samodzielne demontowanie blokady zagrożone jest karą roku więzienia. Kierowcy popełniający wykroczenia mają obowiązek na miejscu uiszczenia nałożonego na nich mandatu. Tym, którzy nie zapłacą (bądź nie są w stanie zapłacić), policja według obowiązujących tam przepisów,  zatrzymuje prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu można zatrzymane prawo jazdy odebrać osobiście na posterunku policji okazując dowód wpłaty.  Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne zakończone wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu opłacenia kary. Nałożony mandat w myśl słowackich przepisów nie może zostać obniżony lub anulowany.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja (tel. 158),
- pogotowie ratunkowe (tel. 155),
- straż pożarna (tel. 150),
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 1230),
- straż miejska – (tel. 159),
- informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji (1181),
- Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) (tel.18300).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej
Słowacja, Bratysława, Hummelova 4, 814 91
tel.: +421 2 59490211, tel. dyżurny: +421 2 59490211
 

Instytut Polski w Bratysławie
Słowacja, Bratysława, Námestie SNP 27, 814 99
tel.: +421 2 54432013
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.