Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Irlandii

IRLANDIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Irlandii jest  język irlandzki (iryjski) i angielski, a walutą obowiązującą jest euro (EUR). Obywatele polscy podróżujący do Irlandii korzystają z prawa swobodnego przepływu osób w ramach UE, a dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) w Irlandii jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje także członek rodziny obywatela UE i to niezależnie od jego przynależności państwowej. Obywatelom polskim, którzy zamierzają pozostać w Irlandii dłużej niż trzy miesiące radzi się by, oprócz paszportu, zabrali także dowód osobisty. Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Irlandii,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu irlandzkiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe ale posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy, obywatele UE posiadają prawo pobytu w Irlandii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Irlandii są: Nowy Rok (1 stycznia), Dzień św. Patryka (17 marca), Poniedziałek Wielkanocny, Majowe Święto Bankowe (1 poniedziałek maja), Czerwcowe Święto Bankowe (1 poniedziałek czerwca), Sierpniowe Święto Bankowe (1 poniedziałek sierpnia), Październikowe Święto Bankowe (ostatni poniedziałek miesiąca), Boże Narodzenie (25 grudnia), Dzień św. Szczepana (26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wwóz i wywóz towarów, z i do Irlandii, odbywa się na zasadach obowiązujących we wszystkich krajach należących UE. Jednak mimo zniesienia granic celnych ilość wwożonych towarów – przeznaczonych do tzw. użytku osobistego (nie mogą one podlegać odsprzedaży!) jest ograniczona przepisami. W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego będzie nałożona kara. W wyjątkowych sytuacjach również pojazd, którym przewożono towar może ulec konfiskacie. Do towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się w Irlandii m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., do 400 szt. cygaretek, do 200 szt. cygar, do 1 kg tytoniu, nie więcej niż 10 l alkoholu spirytusowego (np. whisky, wódka, gin), wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) do 20 L, wina do 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwa do 110 l. Powyższych wyrobów nie można również wysyłać pocztą. Osoby, które nie ukończyły 17 roku życia mają zakaz przewożenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Niektóre towary mogą być do Irlandii wwożone na podstawie specjalnej licencji bądź są objęte całkowitym zakazem wwozowym. Do takich należą m.in.: broń palna, amunicja (broń łowiecka i sportowa wymaga posiadania Europejskiej Karty Broni Palnej [European Firearms Pass, którą wyrabia się w Polsce] i uwiarygodnienia podróży z bronią), materiały wybuchowe, broń ofensywna, wszelkie materiały pornograficzne, rośliny i cebulki, martwe zwierzęta (m.in. wypchane), gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne (do 10 kg, ale każdy z tych produktów musi posiadać europejski certyfikat), siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Również obowiązuje całkowity i ściśle przestrzegany zakaz wwozu narkotyków. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 10 tys. EUR. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym. Podróżujący ze zwierzętami muszą się zaopatrzyć w paszport (EU Pet Paszport) dla swoich pupili. Wydają je niektóre lecznice weterynaryjne. Paszport taki powinien zawierać dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia, a samo zwierzę dodatkowo winno być zaopatrzone w elektroniczny chip. Niezbędne przy wjeździe ze zwierzakiem jest także zaświadczenie o szczepieniach i przebytych chorobach. Przed wjazdem – między 24 a 48 godziną - na terytorium Irlandii należy zwierzaka zaszczepić przeciw kleszczom i tasiemcom.


UBEZPIECZENIE:
W Irlandii nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej. Jednak jest ona w większości wypadków płatna. W związku z tym jeszcze przed wyjazdem należy się zaopatrzyć w oddziałach NFZ-u, przynajmniej w tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania tylko z podstawowych usług medycznych tj.: sytuacje zagrożenia zdrowia bądź życia, nagłe wypadki, zatrucia czy przypadki zachorowania. Chcąc mieć dostęp do szerszego zakresu usług medycznych zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które mogą pokryć koszty leczenia w niepublicznych placówkach medycznych, a w razie konieczności pokryją koszty transportu chorego/poszkodowanego do kraju. Wskazane jest wykupienie pakietu NW. Aby w Irlandii skorzystać ze świadczeń medycznych należy posiadać wspomnianą kartę EKUZ, a także udać się do lekarza ogólnego, który jest na kontrakcie z państwową irlandzką służba medyczną – a takich jest niewielu. Listę lekarzy kontraktowych można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia. Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE. Podobnie jak w Polsce, by udać się do specjalisty najpierw trzeba otrzymać skierowanie do lekarza ogólnego. W przypadku opieki stomatologicznej również należy poszukać stomatologa posiadającego odpowiedni kontrakt. W przeciwnym razie za wizytę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. W przypadku osób przebywających dłużej niż trzy miesiące karta EKUZ traci znaczenie. Wówczas obowiązują przebywających tam takie zasady jak obywateli Irlandii. Cena standardowej wizyty u lekarza ogólnego to koszt ok. 40-50 EUR, u specjalisty 100-150 EUR, a doba pobytu w prywatnym szpitalu - ok. 600 EUR (w szpitalu państwowym – 40 EUR). W przypadku tych ostatnich nie wlicza się kosztów operacji czy dodatkowych badań. Te płatne są oddzielnie.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Irlandii obowiązuje lewostronny ruch drogowy! Honoruje się tam polskie prawo jazdy, natomiast nie uznaje się prawa jazdy międzynarodowego! Polacy mieszkający w Irlandii nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy na irlandzkie ale zaleca się taką operację gdyż wówczas są niższe koszty ubezpieczenia. Wymiana dokumentów nie wiąże się z ponownym zdawaniem egzaminu. Pracujący w Irlandii mają obowiązek przerejestrowania swego pojazdu u miejscowych ubezpieczycieli. Zmiany rejestracji należy dokonać w ciągu sześciu miesięcy od wjazdu do Irlandii, a sam wjazd musi być zgłoszony służbom granicznym do 24 godzin od przekroczenia granicy. Podatek rejestracyjny w Irlandii jest wysoki i wynosi 23-30% rynkowej wartości pojazdu! Tylko turyści i niepracujący w Irlandii mogą korzystać z samochodu zarejestrowanego na polskich numerach. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe i znacznie droższe niż w Polsce ale ich indywidualne stawki podlegają negocjacjom i zależą od wielu czynników. Samochody starsze niż czteroletnie raz na dwa lata muszą przejść – dopuszczający do ruchu -test sprawności technicznej. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi u prowadzącego wynosi w Irlandii 0,8 promila. Obowiązuje nakaz zapinania pasów na wszystkich siedzeniach pojazdu. Zabrania się kierującym prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy. Dopuszczalne jest korzystanie z zestawu głośnomówiącego. Limity prędkości na irlandzkich drogach przedstawiają się następująco: drogi lokalne – do 80 km/godz., drogi państwowe - do 80 km/godz., autostrady – 120 km/h. Na niektórych odcinkach (np. w centrum Dublina) obowiązują szczególne ograniczenia prędkości, nawet do 30 km/h.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- W Irlandii służby ratunkowe - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe - funkcjonują pod numerami telefonów: (112) lub (999).
- W Irlandii jest dobrze rozwinięta sieć autobusowa - Bus Eireann (tel. O1-8366111). Można także korzystać z usług prywatnych przewoźników.


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii
Irlandia, Dublin, 5 Ailesbury Road, Dublin 4
tel.: +353 1 2830855, faks: +353 1 2698309
 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie
Irlandia, Dublin, 4-8 Eden Quay, Dublin 1
tel.: 087 22 77 085 (tel. alarmowy), tel.: +3531 871 80 20, faks: +3531 872 77 92
 

 

 

 

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.