Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Estonii

ESTONIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Estonii jest estoński. Porozumiewać się tam także można w języku rosyjskim i angielskim. Walutą obowiązującą jest korona estońska (EEK). Po przystąpieniu Estonii, jako nowego kraju UE, do układu Schengen, zniesiono w jej granicach wewnętrznych - lotniczych, lądowych oraz morskich kontrole paszportowe.  Służby graniczne tego państwa koncentrują się na uszczelnieniu unijnych granic zewnętrznych z Rosją. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest – w dobrym stanie - paszport lub dowód osobisty. Pobyt na terenie tego kraju do 90 dni nie wymaga żadnych formalności. W Estonii obowiązuje bezwzględny wymóg posiadania dokumentu tożsamości dla dzieci. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu w tym kraju uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.
W przypadku zamierzonego, dłuższego niż 90 dni pobytu, wszyscy obywatele UE winni uzyskać na to stosowne zezwolenie. W tym celu należy się zwrócić do estońskich urzędów konsularnych lub bezpośrednio do biura Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji w Tallinie lub w innych większych miastach. Poszukujący pracy po wcześniejszym zarejestrowaniu się w tamtejszym urzędzie pracy mogą przebywać w Estonii do 6 miesięcy. Pozwolenie na pobyt z prawem do pracy wydawane są w Estonii na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny pięcioletni okres.

 

FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Osoby przebywające na terenie Estonii do 90 dni nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Estonii są: Nowy Rok (1 stycznia), Dzień Niepodległości (24 lutego), Wielki Piątek i Wielka Sobota, 1 maja – Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, Dzień Zwycięstwa (23 czerwca), Jaanipäev (Dzień Św. Jana - 24 czerwca), Dzień Ogłoszenia Niepodległości (20 sierpnia) i Boże Narodzenie (24-26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, również i w Estonii obowiązują  turystów ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów, które nie podlegają odsprzedaży, a są jedynie przeznaczone do użytku osobistego (w tym prezenty). W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego nałożona będzie kara. W skrajnych wypadkach konfiskacie może ulec pojazd, którym towary były przewożone. Za ilość przeznaczoną do użytku osobistego uważa się m.in.: papierosy – do 200 szt., cygara – do 200 szt., tytoń – do 1 kg, mocny alkohol – do 10 l, wino – do 90 l, wino musujące – do 60 l, piwo – do 110 l. Przy wwozie lub wywozie powyższego asortymentu należy wiedzieć, że osoby poniżej 17 roku życia mają zakaz podróży z tego rodzaju towarem. Obywatele UE nie mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT. Za posiadanie małych ilości narkotyków lub środków psychotropowych bez stosownego zaświadczenia grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Produkcja czy dystrybucja tych środków jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 15, a udział w organizacji przestępczej zajmującej się narkohandlem zagrożony jest nawet dożywociem.
Podróżujący ze zwierzętami domowymi winni są zaopatrzyć swego pupila w mikrochip i stosowny paszport (EU Pet Passport).  W dokumencie tym muszą się znaleźć dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia m.in. informacje o aktualnych szczepieniach i przebytych chorobach. Paszporty wydają niektóre lecznice weterynaryjne. Ich rejestr znajduje się na stronach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W wypadku podróży z bronią łowiecką lub sportową wymaga się od jej właściciela posiadania Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass, którą należy wyrobić w kraju) i dokumentu poświadczającego cel jej przywozu.

 

UBEZPIECZENIE:
Osoby opłacające w Polsce składki NFZ mają prawo w Estonii do skorzystania, w nagłych przypadkach, z publicznej opieki medycznej. Jednakże przed wyjazdem z Polski należy się zaopatrzyć w najbliższym (miejscu zamieszkania) oddziale NFZ-u w tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Udając się do lekarza należy wcześniej poinformować tamtejszą służbę zdrowia o posiadaniu karty EKUZ. Należy również pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej, która obejmie szerszy zakres leczenia, również w placówkach prywatnych i w razie konieczności pokryje transport chorego do kraju. Wskazane jest szczególnie wyku-pienie pakietu NW. W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu to w Estonii wydatek ok. 50 EEK. Ta sama wizyta bez skierowania kosztuje 250 EEK. Obywatele UE podejmujący w Estonii studia są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego by ich stan zdrowia, w trakcie studiów, się nie pogorszył.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
 W Estonii honorowane jest polskie prawo jazdy. Nie wymagane jest prawo jazdy międzynarodowe. Można je wymienić na dokument estoński jeżeli obywatel UE uzyskuje pozwolenie na stały pobyt w tym kraju. Cudzoziemcy wjeżdżający do Estonii cudzym samochodem powinni mieć pełnomocnictwo właściciela samochodu. Pojazdem na polskich numerach można poruszać się po Estonii do jednego roku po czym należy pojazd przerejestrować. Podróżujących po Estonii samo¬cho¬dem obowiązuje ważne ubezpieczenie komuni¬ka¬cyjne (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubez¬pieczenie AC i NW, co ma znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku. Zabrania się kierowcom prowadzenia rozmów telefonicznych podczas jazdy. Obowiązek zapinania pasów dotyczy wszystkich podróżujących. Dzieci muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Dozwolona prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, a poza tym obszarem 90 km/h. Przekroczenie dozwolonych prędkości jest karane wysokimi mandatami, nawet do 1000 EUR, a wobec osób prawnych nakłada się mandaty nawet do 4000 EUR!
 W Estonii obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Nie ma tolerancji nawet dla najmniejszej jego ilości. Przez cały rok, całodobowo obowiązuje nakaz jazdy na światłach mijania, a w okresie od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowo należy posiadać ogumienie zimowe.
W przypadku pieszych obowiązuje nakaz poruszania się ich poza terenem zabudowanym, po zmroku z widocznymi odblaskami. Z Estonią istnieje dobre połączenie autobusowe, które obsługują m.in. linie: Eurolines i Ecolines.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 110),
- zintegrowany numer alarmowy umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, strażą pożarną i policją (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 69 69 188, z tel. kom. 18 88).

Ambasada RP w Republice Estońskiej
Estonia, Tallin, Suur-Karja 1 / Vana-Turg 2/4, 10140
Tel.: +372 62 78 201 Tel. dyżurny: +372 55 32 114 Faks: + 372 64 45 221
 


źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.