Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Szwecji

SZWECJA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Szwecji jest szwedzki, a drugim bardzo popularnym językiem jest język angielski. Walutą obowiązującą jest korona szwedzka (SEK). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Królestwie Szwecji (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. W kontaktach z urzędami szwedzkimi i bankami niezbędny jest paszport. Obywatele polscy mogą swobodnie poszukiwać pracy i podejmować ją. Mają takie same prawa i obowiązki pod względem warunków zatrudnienia, wynagrodzenia czy szkoleń zawodowych jak obywatele szwedzcy. Aby znaleźć pracę nie trzeba rejestrować się w Urzędzie Pośrednictwa Pracy. Jednak rejestracja taka będzie niezbędna w przypadku  zapiania się na kursy zawodowe lub uzyskania świadczeń dla bezrobotnych. Te ostatnie jednak przysługują osobom wcześniej już, na terenie Szwecji, pracującym. Poszukujący pracy powinni mieć jednocześnie na uwadze, że szwedzcy pracodawcy oczekują od potencjalnych pracowników dobrej znajomości języka szwedzkiego lub przynajmniej języka angielskiego.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Zamierzający przebywać w Szwecji dłużej lub zamieszkać na stałe powinny złożyć wniosek w najbliższym oddziale szwedzkiego Urzędu Migracyjnego (Migrationsverket) i uzyskać prawo pobytu. Nie wiążą się z tym żadne opłaty, a decyzja zapada w ciągu kilku tygodni. Jeśli decyzja szwedzkiego urzędu okaże się negatywna jest to równoznaczne z nakazem opuszczenia Szwecji. W przypadku decyzji pozytywnej (uzyskanie pozwolenia na okres minimum jednego roku) wnioskodawca otrzymuje numer ewidencyjny, który jest podstawą funkcjonowania w tym kraju (dzięki niemu można założyć konto w banku, wynająć mieszkanie, skorzystać z systemu ubezpieczenia, itp.).


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami ustawowo wolnymi w Szwecji są: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Wniebowstąpienie, poniedziałek po Zielonych Świątkach, Wigilia Nocy Świętojańskiej (21 czerwca), Noc Świętojańska (22 czerwca), Boże Narodzenie i Szczepana (25 i 26 grudnia).

 

WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wjeżdżający do Szwecji z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego.  Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek lekarskich wraz z igłami. Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących i pornografii. Restrykcje wywozowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o znaczeniu strategicznym oraz przedmioty o szczególnej wartości dla kultury. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 10 tys. EUR. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym. Bez cła można wwozić alkohol. Jednakże musi on być w rozsądnej ilości - na tzw. własne potrzeby, pochodzić z innego kraju należącego do UE a przewożąca go osoba musi mieć ukończone co najmniej 20 lat. W przeciwnym razie grozi jego konfiskata. Podobnie rzecz ma się z wyrobami tytoniowymi z tym, że limit wieku wynosi 18 lat, a ograniczenia ilościowe to 200 sztuk papierosów. Przy zakupach na terenie Szwecji obowiązuje podatek VAT (25% ceny) i akcyza na wybrane towary (głównie alkohole i wyroby tytoniowe). Ważne! Pracownicy urzędu celnego mają prawo przeprowadzania kontroli na terenie całego kraju. W przypadku podróży ze zwierzęciem (pies, kot) wymaga się od właściciela specjalnego oznakowania - mikrochipu lub tatuażu, a samo zwierzę powinno mieć wyrobiony paszport (EU Pet Passport). W dokumencie tym muszą się znaleźć informacje o aktualnych szczepieniach (odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie i badania krwi określające poziom przeciwciał przeciwko tej chorobie), dane właściciela i zwierzęcia: rasa, płeć, umaszczenie, rok urodzenia, imię, itp. Broń łowiecka i sportowa wymaga posiadania Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass, którą wyrabia się w Polsce) i udokumentowania celu jej przywozu.


UBEZPIECZENIE:
Osoby opłacające w Polsce składki NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do skorzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że jeszcze przed wyjazdem zaopatrzą się w swoich oddziałach NFZ-u, w tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W Szwecji, w placówce medycznej, należy okazać ten dokument, który potwierdza fakt ubezpieczenia. Podróżni udający się do Szwecji powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna, a wysokość opłat określają tamtejsze władze lokalne. Co istotne, obywatele polscy, którzy są ubezpieczeni zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji. Przykładowo: za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku (w zależności od województwa i specjalności lekarza) zapłacimy od 130 do 300 SEK. Leczenie dzieci – do lat 20 - osób ubezpieczonych jest bezpłatne. Za lekarstwa na receptę do kwoty 900 SEK obowiązuje odpłatność w 100%. Należy pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego też ze względu na bardzo wysokie koszty usług medycznych  na terenie Szwecji zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej koszty leczenia (również w placówkach prywatnych), ubezpieczenie NW i transport chorego do kraju.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Wydane w Polsce prawo jazdy jest także ważne na terenie Szwecji. Może ono być wymienione na szwedzki dokument ale pod warunkiem uzyskania tam stałego pobytu. Zielona karta nie jest obowiązkową. Wystarczy posiadać dowód ubezpieczenia OC. Zaleca się wykupienie polisy AC z opcją holowania pojazdu, gdyż usługa ta na terenie Szwecji jest bardzo kosztowna. Szczególnie zaleca się zachowanie ostrożności w czasie przejeżdżania przez tereny leśne ze względu na częste kolizje ze zwierzyną leśną. Koszty takiego zderzenia ponosi sam kierujący, o ile wcześniej nie wykupi odpowiedniego ubezpieczenia! Limit wieku dla kierujących pojazdami samochodowymi to minimum 18 lat. W Szwecji obowiązkowa jest jazda przez cały rok, niezależnie od pory dnia, na włączonych światłach mijania, a wszyscy pasażerowie muszą używać pasów bezpieczeństwa. Dzieci do lat 12 lub 135 cm wzrostu zobowiązane są do jazdy w specjalnych fotelikach. Dozwolony limit alkoholu we krwi kierującego to 0,2 promila, a wydychanym powietrzu 0,1. Kontrole trzeźwości są rutynowo przeprowadzane na przystaniach promowych i obejmują kierowców zjeżdżających z promów do szwedzkich portów. Bardzo rygorystycznie i to z całą surowością – jak w całej Skandynawii – traktuje się ograniczenie prędkości. Limity prędkości na szwedzkich drogach przedstawiają się następująco: autostrady – 110 km/h, drogi – 70-90 km/h, w terenie zabudowanym – 30-50 km/h. Uwaga! W Szwecji nie istnieje pojęcie marginesu tolerancji prędkości!!! Kary za łamanie przepisów są bardzo surowe i bezwzględnie egzekwowane - od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy aż do pozbawienia wolności włącznie!
W przypadku zakupu w Szwecji samochodu i wywozu go do Polski należy zgłosić się z wnioskiem i dowodem tymczasowego ubezpieczenia pojazdu do Urzędu Transportu drogowego w celu uzyskania tymczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- numer ratunkowy – policja, straż pożarna, pogotowie - (tel. 112),
- dodatkowy kontakt z policją (tel. 114 14),
- pomoc drogowa (02 09 12  9 12),
- centrala pomocy drogowe (tel. 020 91 00 40 lub 020-38 38 38).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji
Szwecja, Sztokholm, Karlavägen 35, 114 31
tel.: +46 8 50575000, tel. dyżurny: +46 8 50575000, faks: +46 8 50575086
 


Instytut Polski w Sztokholmie
Szwecja, Sztokholm, Mosebacke torg 4, 116 46
tel.: +46 850 575050
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö
Szwecja, Malmö, Adolf Fredriksgatan 13, 217 74
tel.: +46 40 987 987, tel. dyżurny: +46 709 122 744, faks: +46 40 914 339

 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie
Szwecja, Sztokholm, Prästgardsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
Tel.: +46 8 56 482 900 Tel. dyżurny: +46 70 922 08 92 Faks: +46 8 56 482 910
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.