Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt na Litwie

LITWA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym jest litewski. Innymi używanymi językami są: polski, rosyjski i angielski. Walutą obowiązującą jest lit (LTL). Od czasu kiedy Litwa stała się częścią strefy Schengen na granicy z Polską została zniesiona kontrola dokumentów. Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni niezależnie od jego celu) na Litwie jest – w dobrym stanie technicznym, pozwalający stwierdzić tożsamość wjeżdżającego - paszport bądź dowód osobisty. Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową.
Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Litwy,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu litewskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
W przypadku pobytu, którego czas nie przekracza wspomnianych 90 dni obywatelom UE (w tym Polakom), przysługuje prawo przebywania na terytorium innego państwa członkowskiego bez żadnych dodatkowych warunków i formalności. Należy tylko posiadać ważny dokument tożsamości. Zamierzający pozostać na Litwie dłużej niż trzy miesiące, a spełniają wyżej wymienione wymogi (zatrudnienie, studia, szkolenia zawodowe lub posiadający ubezpieczenie i wystarczające środki finansowe na własne utrzymanie), powinni zadeklarować swoje miejsce zamieszkania. Deklaracje te należy złożyć, w najbliższej miejscu pobytu (zamieszkania), jednostce samorządu terytorialnego. Powiadomienia takiego należy dokonać w ciągu siedmiu dni od przybycia na Litwę. Zezwolenia na pobyt stały uzyskuje się po pięcioletnim – legalnym – okresie zamieszkania. Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wcześniejszego uzyskania zezwolenia na zatrudnienie.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi na Litwie są: Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej (1 stycznia), Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego (16 lutego), Święto Odrodzenia Nie-pod¬ległości RL (11 marca), Wielkanoc, Międzynarodowy Dzień Pracy (1 maja), św. Jana (24 czerwca), Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego (6 lipca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Boże Narodzenie (25–26 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Według norm unijnych obywatele RP  nie podlegają ograniczeniom dotyczącym ilości przewożonych towarów, pod warunkiem jednak, że przeznaczone one są wyłącznie do użytku osobistego. Nie mogą także przekraczać przyjętych przez unię ilościowych limitów. Towary te nie mogą także podlegać odsprzedaży. W przeciwnym razie mogą ulec konfiskacie, a w skrajnych przypadkach a może grozić także konfiskata pojazdu, którym były one przewożone. Ogólnie przyjmuje się, iż na terenie UE wwozić można: do 200 szt. papierosów, 400 cygaretek, 200 szt. cygar, do 1 kg tytoniu, 10 l alkoholu spirytusowego, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu, 90 l wina w ogóle i do 110 l piwa. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę w kwocie nie przekraczającej 10 tys. EUR (lub odpowiednik tej kwoty w innych walutach czy papierach wartościowych). Kwoty większe należy wcześniej zgłosić służbom celnym. Korzystający z leków, zwłaszcza tych zawierających substancje psychotropowe czy na bazie narkotyków, winni posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie lekarskie wydane specjalnie na okoliczność podróży przez placówkę zdrowia. Pamiętać, że ilość takich leków musi być limitowana i wynosić maksimum tyle ile trwa trzydziestodniowa kuracja. Podróżujący ze zwierzętami domowymi (psem, kotem) winni się zaopatrzyć w paszport dla zwierząt, w którym będą umieszczone dane właściciela i zwierzęcia, jego aktualne badania i przeprowadzone szczepienia. Uzyskać je można od uprawnionych do tego weterynarzy lub w placówkach weterynaryjnych rekomendowanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Na Litwę można wwozić także broń myśliwską lub sportową. W takim przypadku należy posiadać odpowiednie zaświadczenie i uzasadnienie dla podróży z bronią (zaproszenie na zawody, polowanie). Należy także zaopatrzyć się w tzw. Europejską Kartę Broni Palnej. Za posiadanie, przewóz i sprzedaż narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat. Szczególnie surowo karze się sprzedaż narkotyków nieletnim. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

 

UBEZPIECZENIE:
Płacący składki na NFZ mają prawo do korzystania na Litwie, w ramach tego ubezpieczenia, z opieki medycznej. Należy się tylko zaopatrzyć w dokument potwierdzający to ubezpieczenie (formularz serii E 100).  W przypadku wyjazdu turystycznego należy zaopatrzyć się w Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wydają ją oddziały (najbliższe miejscu zamieszkania) NFZ-u. Karta EKUZ upoważnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, stąd wyjeżdżającym zaleca się szczególnie wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, które będzie w stanie pokryć koszty leczenia w szerszym zakresie (z placówkami prywatnymi włącznie) i ewentualne koszty transportu do kraju.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
Na Litwie nie wymaga się międzynarodowego prawa jazdy. Są honorowane polskie dokumenty. Również nie jest wymagana zielona karta. Jej posiadanie ułatwi tylko, w razie wypadku, uzyskanie odszkodowania. Cudzoziemcy nie są obligowani do wykupywania litewskiego ubezpieczenia OC. W przypadku drobnych kolizji bez rannych i poszkodowanych, można nie wzywać policji, jeśli jej uczestnicy dojdą sami do porozumienia. Musimy przy tym pamiętać by posiadać przy sobie dokumenty. Niestety kontaktu z policją nie unikniemy, gdyż w toku dalszego postępowania należy sporządzić szkic zdarzenia, zeznania uczestników kolizji i ewentualnych świadków i z tymi dokumentami należy udać się na policję w celu potwierdzenia zdarzenia. Jest to niezbędne przy odzyskiwaniu odszkodowania gdyż samo oświadczenie sprawcy kolizji nie stanowi podstawy do wypłaty. Na litewskich drogach obowiązuje przez cały rok używanie świateł mijania. Dzieci należy przewozić w specjalnych fotelikach na tylnym siedzeniu pojazdu. W okresie od 10 listopada do 1 kwietnia kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych. Limity prędkości na Litwie przedstawiają się następująco: w obszarze zabudowanym do 50 km/h, poza obszarem zabudowanym do 90 km/h, na drogach szybkiego ruchu do 100 km/h,  autostradach – do 130 km/h, a w okresie zimowym na tych ostatnich do 110 km/h. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w zestawy głośnomówiące. Dopuszczalna zawartość alko¬holu we krwi wynosi 0,4 promila. We krwi kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata oraz kierowców samochodów ciężarowych i autobusów dopuszczalna zawartość alkoholu została zmniejszona do 0,2 promila. W razie „recydywy” w prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu. Policja litewska wyczulona jest na przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Wykroczenia te są karane wysokimi mandatami, a w przypadku czasowej niewypłacalności zatrzymaniem samochodu do momentu jego uregulowania. Z powodu braku odpowiedniej infrastruktury odradza się podróżowanie rowerem.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 02),
- straż pożarna (tel. 01),
- pogotowie (tel. 03),
- numer alarmowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 1414 lub 1888).
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej
Litwa, Wilno, Smelio 20A, 10323
tel.: +370 5 2709002, tel. dyżurny: +370 5 270900, faks: +370 5 2709007
 

Instytut Polski w Wilnie
Litwa, Wilno, ul. Didżioji 23, LT - 01128
tel.: +3705 2649332, faks: +3705 2649333
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.