Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Portugalii

PORTUGALIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Portugalii jest portugalski, a walutą obowiązującą jest euro (EUR). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Portugalii (w celach turystycznych do 90 dni) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty.  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. W przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni obywatele UE mają prawo przebywać w państwach członkowskich (w tym w Portugalii) bez żadnych dodatkowych formalności czy warunków. Prawo do pobytu i przemieszczania się po tym kraju otrzymuje także członek rodziny obywatela UE i to bez względu na jego przynależność państwową. Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Republiki Portugalskiej,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla portugalskiego systemu pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.
W portugalskich regionach autonomicznych – Madera i Azory – obowiązują takie same zasady wjazdu jak na kontynencie.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obywatele UE mogą przebywać na terytorium Portugalii i jej terytoriach autonomicznych do 90 dni, bez konieczności rejestracji swojego pobytu i to niezależnie od celu przyjazdu. W przypadku planowanego pobytu, dłuższego niż 90 dni, należy wystąpić do Urzędu Miasta lub do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Aby je uzyskać, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, uzasadniające cel dłuższego pozostania. Może to być np.: umowa o pracę, potwierdzenie przyjęcia na studia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Portugalii są: Nowy rok (1 stycznia), Wielki Piątek i Wielkanoc, Święto Wyzwolenia (25 kwietnia), Święto Pracy (1 maja), Boże Ciało, Dzień Portugalii (10 czerwca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Dzień Republiki (5 października), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Odzyskania Niepodległości (1 grudnia), Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia).

Przewozy Autokarowe Intercars Basque do Portugalii. W ofercie:

Abrantes, Belmonte Ginjal, Castelo Branco, Coimbra, Covilha, Faro, Fatima, Fundao, Lagos, Leiria, Lizbona, Pombal, Portimao, Porto, Santarem, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vilar Formoso, Viseu.

 


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Portugalii turystów obowiązują – na zasadach ustalonych w UE - ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów. Towary te - przeznaczone do użytku osobistego (w tym prezenty) - nie mogą podlegać odsprzedaży. Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, alkohol powyżej 22% do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, wino musujące do 60 l, piwo do 110 l. Przekraczając powyższe limity należy się liczyć, że w razie ewentualnej kontroli przewożący zostanie obciążony dodatkowymi formalnościami i opłatami jak za towar przewożony w celach handlowych. Surowo karze się tam przestępstwa z przemytem i dystrybucją narkotyków.


UBEZPIECZENIE:
Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzysta¬nia w Portugalii z publicznych placówek opieki medycznej w ramach posiadanego ubezpieczenia. Międzynarodowym dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego ubezpieczenia jest Euro¬pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem warto się w nią zaopatrzyć w najbliższych wojewódzkich oddziałach NFZ. Niestety EKUZ upraw¬nia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Nie każdy bowiem rozdaj pomocy medycznej jest dostępny za pośrednictwem NFZ-u w ramach powszechnego ubezpieczenia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodat¬kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją kosz¬ty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki me¬dycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Dla przykładu koszt prywatnej wizyty lekarskiej wynosi w Portugalii ok. 80 EUR, gdy tymczasem wizyta w przychodni publicznej kosztuje 5 EUR (opłata administracyjna). Bezpłatna jest także pomoc w nagłych wypadkach. Wiele lekarstw jest dostępnych bez recepty, a farmaceuci potrafią udzielić fachowej porady.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC. Zielona karta nie jest wymagana. Zwłaszcza szczególną uwagę zwraca się w Portugalii na posiadanie ważnych polis ubezpieczeniowych OC. Za brak ważnej polisy grożą wysokie mandaty od 500 do 2500 EUR. W skrajnych przypadkach może dojść do zatrzymania pojazdu aż do czasu opłacenia i załatwienia wszelkich formalności związanych z przywróceniem ważności polisy. Obowiązkowe jest używanie pasów bezpieczeństwa. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Zabronione jest prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierowców. Portugalia posiada bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Pamiętać należy, że wjazd na autostrady przez bramki oznaczone napisem Via Verde jest zarezerwowany tylko dla pojazdów posiadających elektroniczne czytniki umożliwiające pobieranie opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Jeżdżąc po tamtejszych drogach należy mieć na uwadze, że piesi są tam szczególnie traktowani i bardzo uprzywilejowani.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa – Lizbona (tel. 219429103),
- pomoc drogowa – Porto (tel. 228340001)

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Portugalskiej
Portugalia, Lizbona, Avenida das Descobertas 2, 1400-092
tel.: +351 21 3041410, faks: +351 21 3041429

 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.