Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Niemczech

NIEMCY (Republika Federalna Niemiec) – W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych często – w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy, w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi, nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym tegoż kraju jest niemiecki, a obowiązująca walutą – euro. Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (do 90 dni) na terytorium Niemiec jest – w dobrym stanie technicznym - paszport lub dowód osobisty. Prawo do pobytu dłuższego niż wspomniane 90 dni uzyskują obywatele UE, którzy:
- są w Niemczech zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą,
- przybyli w celu podjęcia nauki (studiów, szkoleń zawodowych) i posiadają pełne wymagane ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki na swoje utrzymanie,
- wszyscy ci, którzy posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki na utrzymanie siebie i swojej rodziny, tak by nie stanowili obciążenia dla miejscowego systemu pomocy społecznej.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami wolnymi u naszych zachodnich sąsiadów są: 1 stycznia, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy -1 maja, Święto Wniebowstąpienia, Zielone Świątki, Boże Ciało, 3 października (Święto Zjednoczenia Niemiec), 31 października (Święto Reformacji), 17 listopada (Święto Kościoła Ewangelickiego – dzień ustawowo wolny w Saksonii i Bawarii), 25 i 26 grudnia.


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
 Generalnie do Niemiec jednorazowo można wwieźć do 10 l spirytusu, do 20 l wyrobów spirytusowych (np. likiery), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Od 1 stycznia 2009 r. obywatele polscy mogą wwieźć do RFN na użytek własny do 800 szt. papierosów.
Osoby mieszkające w gminach przygranicznych (w pasie granicznym do 15 km), oraz zajmujące się przewozem osób i towarów są uprawnione do jednorazowego wwozu jedynie do 40 sztuk papierosów. UWAGA! Kontrola celna może być przeprowadzona na terenie całego państwa. Zaleca się podróżnym posiadanie dowodów zakupu przedmiotów wywożonych z Niemiec. Sprzęt strzelecki do paintballa traktowany jest w Niemczech jako broń.
Zwierzęta domowe wwożone na teren tego kraju są traktowane zgodnie z wymogami prawa unijnego i muszą mieć paszporty. Do jego wyrobienia potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz podstawowe dane o zwierzęciu (gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, imię), zaświadczenie o aktualnych szczepieniach i przebytych chorobach. Wymagane jest także oznakowanie zwierzaka stosownym tatuażem lub wszczepionym chipem. Paszporty dla zwierząt wydają niektóre lecznice. Ich spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Wszyscy przebywający do 90 dni na terenie Niemiec podlegają obowiązkowi meldunkowemu, który należy dopełnić do 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów danego landu). Zatrzymujący się w hotelach, schroniskach, kempingach są automatycznie meldowani przez administracje tychże obiektów. W pozostałych przypadkach formalności należy dopełnić samemu w urzędach meldunkowych znajdujących się zwykle w każdym urzędzie miejskim. W przypadku pobytu przekraczającego trzy miesiące należy postarać się, wypełniając odpowiedni formularz – również w urzędzie meldunkowym - o prawo pobytu na zakładany czas.


UBEZPIECZENIE:
Płacący składki zdrowotne w polskim NFZ, w ramach tego ubezpieczenia, mają prawo do opieki medycznej na terenie Niemiec. Niezbędnym dokumentem w tym przypadku jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uzyskać ją można we, właściwych w stosunku do miejsca zamieszkania, oddziałach NFZ. Pamiętać jednak należy, że w ramach EKUZ przysługują jedynie świadczenia zdrowotne w ramach tzw. zakresu koniecznego (wypadek, nagła dolegliwość czy choroba) i, co istotne, EKUZ nie pokrywa kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski. W związku z tym wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Mimo posiadania EKUZ należy się liczyć, w przypadku pierwszej wizyty u lekarza, z opłatą 10 EUR (w przypadku jej braku jest to kwota rzędu 50 EUR). Orientacyjny koszt pobytu w szpitalu wynosi ok 500 EUR za dobę.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
 Na terenie Niemiec jest honorowane polskie prawo jazdy. Międzynarodowe oznaczenie „PL” jeśli widnieje na tablicy rejestracyjnej nie jest wymagane. Obywatele polscy powinni posiadać ważne ubezpieczenie OC (dodatkowe na przyczepę jeśli z takową podróżują). Komunikacyjne polisy ubezpieczeniowe polskich towarzystw są uznawane w Niemczech bez ograniczeń. Ze względów na wysokie koszty usług specjalistycznych a także ograniczone możliwości samodzielnych napraw zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance.


Przejazd autostradami w Niemczech jest bezpłatny i nie wymaga się wzorem innych krajów winiet. Limity prędkości w terenie zabudowanym – 50 km/h; w terenie nie zabudowanym – 100 km/h; a na autostradach s u g e r u j e się prędkość do 130 km/h. W strefach osiedlowych oznaczonych słowem ZONE obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Od roku 2008 w wielu miastach (ich ilość jest systematycznie powiększana) obowiązują tzw. „zielone strefy”. Przeważnie jest to wydzielona strefa w centrum miasta opatrzona napisem: UMWELTZONE, do której pozwolenie na wjazd maja samochody osobowe lub ciężarowe na podstawie specjalnej żółtej, czerwonej lub zielonej plakietki z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Kierowcy przekraczający granice zielonej strefy bez wymaganej plakietki mogą być ukarani mandatem wysokości 40 EUR i punktem karnym.
Zaleca się szczególnie zwracać uwagę w przypadku parkowania pojazdów. Pojazd musi być zaparkowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ani chodnika ani ścieżki rowerowej.


Po zatankowaniu paliwa na tamtejszych stacjach nie należy uruchamiać pojazdu przed dokonaniem opłaty!
Niestety, nie zaleca się zabierania autostopowiczów (zarówno obywateli UE jak i spoza niej), gdyż w skrajnych przypadkach może to ściągnąć na kierującego pojazdem poważne konsekwencje. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że podwożona osoba przebywa na terenie Niemiec nielegalnie (jest to traktowane równoznacznie jak przestępstwo) lub posiada przy sobie niedozwoloną ilość artykułów akcyzowych albo środki odurzające, kierującemu pojazdem grozi (jak za współudział) zatrzymanie, postepowanie karne lub nawet konfiskata pojazdu.
Rygorystycznie zwraca się uwagę na stan techniczny pojazdów. W razie uchybień auto odholowuje się na parking a kierowcę oprócz wysokiego mandatu obciąża się opłatą za badanie techniczne. W przypadku poważnej usterki może zostać zatrzymany dowód rejestracyjny.


Bezcelowe jest podejmowanie rozmów z policją niemiecką na temat wysokości nałożonego mandatu za wykroczenia drogowe. Zwykle tylko pogarsza to sytuację kierującego. Odmowa zapłacenia mandatu kończy się zawsze skierowaniem sprawy na drogę sadową. 
Mimo, że w Niemczech nie ma przepisu prawnego nakazującego bezpośrednie używanie opon zimowych, to przepisy nakazują dostosowanie wyposażenia pojazdu do warunków pogodowych – czyli w warunkach zimowych należy stosować odpowiednie ogumienie.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja nr 110 lub 112,
- w razie konieczności uzyskania pomocy medycznej – 112,
- pomoc drogowa - 01 80 22 22 222,

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
Niemcy, Berlin, Lassenstr. 19-21, 14193
Tel.: +49 30223130 Tel. dyżurny: +49 1637887676 Faks: +49 3022313155
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu
Niemcy, Hamburg, Gründgensstrasse 20, 22309
Tel.: +49 40 611870 Tel. dyżurny: +49 40 61187140 Tel. dyżurny: +49 1788000327 Faks: +49 40 6325030
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
Niemcy, Kolonia, Lindenallee 7, 50968
Tel.: +49 221 937 300 Tel. dyżurny: +49 177 372 7164 Faks: +49 221 385074
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium
Niemcy, Monachium, Röntgenstr. 5, 81679
Tel.: +49 894186080 Faks: +49 89471318
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Polak za granicą”


Ocena ogólna:
Opinie szczegółowe:
Jakość obsługi przed zakupem biletu

Cena biletu

Jakość obługi podczas przejazdu

Punktualność na trasie

Komfort (toalety, klimatyzacja, bar, czystość)

Jakość obsługi po zakupie biletu

~kawa553 [2015-01-05] (46.114.180.*)
bardzo przydatne i jasno sprecyzowane informacje
Ocena ogólna:
Opinie szczegółowe:
Jakość obsługi przed zakupem biletu

Cena biletu

Jakość obługi podczas przejazdu

Punktualność na trasie

Komfort (toalety, klimatyzacja, bar, czystość)

Jakość obsługi po zakupie biletu

~marieu [2013-05-01] (*.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)
Perfekt!!!
1 2 3 4 5 6 ... 8 następna »