Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Czechach

CZECHY - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Czechach jest czeski. Innym używanym językiem jest słowacki. Walutą obowiązującą jest korona czeska (CZK). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Republice Czeskiej (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty. W przypadku pobytu do 90 dni obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. W razie zamiaru dłuższego pozostania (w związku z podjętą pracą, studiami, działalnością gospodarczą) należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Wnioski w tej sprawie należy składać w najbliższych (miejscu pobytu) jednostek policji ds. cudzoziemców. Osoby zamierzające podjąć pracę na terenie Czech powinny zwracać szczególną uwagę na oferty zatrudnienia i sprawdzać je. W przypadku podpisywania umowy wskazane jest aby sporządzono ją również w języku polskim.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Czechach są: Nowy Rok i Dzień Odnowienia Samodzielnego Państwa Czeskiego zarazem (1 stycznia), Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa (8 maja), Dzień słowiańskich misjonarzy Cyryla i Metodego (5 lipca), Rocznica śmierci Jana Husa (6 lipca), Dzień Czeskiej Państwowości - męczeńska śmierć księcia św. Wacława (28 września), Dzień Odzyskania Niepodległości (28 października), Dzień Walki o Wolność i Demokrację – Aksamitna Rewolucja (17 listopada), Wigilia i Święta Bożego Narodzenia (24-26 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, tak i w Czechach turystów obowiązują ograniczenia ilościowe – na zasadach obowiązujących w UE - dotyczące wwozu towarów nie podlegających odsprzedaży i przeznaczonych do użytku osobistego (w to wlicza się prezenty). Do grupy towarów przeznaczonych do użytku osobistego zalicza się m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, spirytus do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, piwo do 110 l. Wwóz, wywóz i handel narkotykami zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

 

UBEZPIECZENIE:
Osoby opłacające w Polsce składki NFZ mają - w nagłych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z tamtejszej opieki zdrowotnej. Dokumentem, na podstawie którego osoby przybywające w Czechach w  celach turystycznych mogą korzystać z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otrzymać ją można w najbliższym (miejscu zamieszkania) oddziale NFZ. Należy przy tym pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych, dlatego zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej, która mogłaby objąć szerszy zakres leczenia, również w placówkach prywatnych, a w razie konieczności pokryje także transport chorego do kraju.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Czechach jest honorowane polskie prawo jazdy. W przypadku pojazdu ze starymi numerami rejestracyjnymi wymagana jest naklejka PL. Przepis ten nie dotyczy pojazdów z nowymi unijnymi numerami rejestracyjnymi. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest płatne i wymaga wykupienia winiety. Można je kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu bez winiety grozi mandatem. Do niedawna cena winiety dla pojazdów do 3,5 t wynosiła 220 CZK za tydzień, 330 CZK za miesiąc i 1000 CZK za rok. Tamtejsza policja zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości. Prawo do jej kontrolowania posiadają także strażnicy miejscy. Limity prędkości w Czechach przedstawiają się następująco: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie niezabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowanym – 80 km/godz., na autostradach w terenie niezabudowanym – 130 km/godz. (chyba, że znaki drogowe wskazują inaczej). W związku z częstymi kontrolami prędkości obowiązuje całkowity zakaz używania antyradarów. Kierowcom podczas jazdy zakazuje się rozmów przez telefon komórkowy. W przypadkach parkowania należy pamiętać o zakazie stawiania pojazdów w miejscach zastrzeżonych i przeznaczonych dla inwalidów. W razie utworzenia się korka na autostradzie lub drodze ekspresowej kierowcy mają obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu. Kierowcy mają obowiązek całorocznej jazdy na włączonych światłach mijania.
Na wyposażeniu pojazdu musi znajdować się kamizelka odblaskowa. Przy wyprzedzaniu, omijaniu rowerzystów należy pamiętać o sygnalizacji manewru kierunkowskazami. Dzieci do 12 roku życia lub osoby do 18 roku ale o wzroście poniżej 150 cm mają obowiązek jazdy – na autostradach i drogach szybkiego ruchu - w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy. W okresie od 1 listopada do 31 marca istnieje wymóg jazdy na oponach zimowych, bez względu na panujące warunki pogodowe.
Policja może zatrzymać prawo jazdy w określonych przypadkach (np. spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających). Zatrzymane prawo jazdy odsyła się do organu, który dokument wydał, z informacją o przyczynach zatrzymania. W sytuacjach zagrożonych mandatem (minimum 5000 CZK) w razie odmowy przyjęcia mandatu, policjant może żądać od kierowcy kaucji w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 158),
- pogotowie ratunkowe (tel. 155),
- straż pożarna (tel. 150),
- numer ratunkowy (tel. 112),
- pomoc drogowa (1230).

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
ambasador: Jan Pastwa
Czechy, Praga, Valdštejnska, 118 00
tel.: (+420) 257 099 500, tel. dyżurny: (+420) 257 099 500
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
konsul generalny: Anna Olszewska (język konsula czeski, angielski, rosyjski)
Czechy, Ostrawa, Blahoslavova 4, 701 00
tel.: (+420) 596 118 074, tel. dyżurny: (+420) 596 118 074, faks: (+420) 596 118 073
 


Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie
konsul honorowy: Petr Mrkývka (język konsula czeski, słowacki, polski, angielski, rosyjski, rumuński, bułgarski, chorwacki)
Czechy, Brno, Koliště 13, 602 00 Brno
tel.: (00-420) 549-495-976
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.