Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Danii
DANIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Danii jest duński, a walutą obowiązującą korona duńska (DKK). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu w Danii (w celach turystycznych do 90 dni) jest – w dobrym stanie - paszport bądź dowód osobisty.  Obcokrajowcy chcący pozostać na terenie Danii dłużej niż trzy miesiące muszą uzyskać pozwolenie na pobyt. Zaświadczenia o pobycie w Danii wydają, odpowiednie miejscu pobytu,  starostwa powiatowe (statsamt). Chcący podjąć pracę zobowiązani są wystąpić do duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców o uzyskanie zezwolenia na pobyt w kraju i pracę. Należy mieć na uwadze, że nielegalnie zatrudnieni i zatrudniający muszą się liczyć z karą grzywny lub nawet pozbawieniem wolności. Zabroniony jest handel uliczny i obnośny. Karane jest nocowanie na ulicach i w parkach.
 
 
FORMALNOŚCI MELDUNKOWE: 
W przypadku pobytu o charakterze turystycznym w Danii nie ma obowiązku meldunkowego.
 
 
DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Danii są: Nowy Rok (1 stycznia), Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny (święta ruchome), Wniebowstąpienie Pańskie, Zielone Świątki, Święto Konstytucji (5 czerwca), Boże Narodzenie i Szczepana (25-26 grudnia).

 

 
WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Podobnie jak w innych krajach należących do UE, również i w Danii obowiązują  turystów ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów, które nie podlegają odsprzedaży a są jedynie przeznaczone do użytku osobistego (wlicza się w to prezenty). W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego nałożona będzie kara. Dotyczy to również osób kupujących towary niewiadomego pochodzenia. Dlatego w razie kontroli zaleca się zachowywanie paragonów potwierdzających zakup towarów. Za towary przeznaczone do użytku osobistego zalicza się w Danii m.in.: papierosy w ilości do 200 szt., cygara do 200 szt., tytoń do 1 kg, alkohol powyżej 22% do 10 l, wino ze zwiększoną ilością alkoholu do 20 l, wino do 90 l, wino musujące do 60 l, piwo do 110 l. Wyżej wymienionych wyrobów nie mogą przewozić osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 15 tys. EUR (tj. ok. 112 tys. DKK). Większą ilość środków płatniczych, niż oficjalnie dozwolona, należy zgłosić w urzędzie Celnym i Podatkowym. Zabrania się także wjazdu z, czy nawet posiadania przy sobie noża o długości ostrza powyżej 7 cm, a także posiadania noży sprężynowych lub kastetów. Podróżujący z psem winni wiedzieć, że w Danii jest zabronionych 13 ras. Do objętych zakazem należą m.in. pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański. Surowo karany jest wwóz, sprzedaż lub nawet posiadanie narkotyków. Osoby zażywające leki mogące zawierać substancje psychotropowe, charakterystyczne dla leczenia określonych typów schorzeń, powinni je uprzednio,  przed ewentualną kontrolą, zadeklarować i zaopatrzyć się w zaświadczenia lekarskie o konieczności ich stosowania.
 
 
UBEZPIECZENIE:
Wszyscy ubezpieczeni w ramach NFZ przed wyjazdem do Danii powinni zaopatrzyć się w swoich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Na terenie Danii  osoby opłacające w Polsce składki NFZ mają prawo do korzystania z tamtejszej opieki zdrowotnej. Niestety karta ta upoważnia tylko do korzystania z niezbędnych i podstawowych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, stąd zaleca się wyjeżdżającym wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (w zakres EKUZ nie wchodzi np. międzynarodowy transport chorego). Kartę EKUZ należy okazywać przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego lub innego działającego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, czy podczas pobytu w szpitalu. Leczenie osób wymagających np. dializowania winno być wcześniej uzgodnione z danym szpitalem. Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, którą następnie winni okazywać przy każdym kolejnym zakupie leków. Ma to znaczenie przy wyliczaniu kwoty refundacji. Usługi stomatologiczne w większości wypadków są pełnopłatne.
 
 
WAŹNE DLA KIEROWCÓW:
W Danii honoruje się polskie prawo jazdy. Nie jest wymagana zielona karta. Podczas pobytu (do 90 dni) można poruszać się samochodem na rodzimych numerach rejestracyjnych. Jednak w razie przedłużonego pobytu –  pobytu stałego – należy w ciągu 14 dni przerejestrować samochód. I w tym wypadku wielu naszych rodaków może doznać niemiłego zaskoczenia, gdyż w Danii podatek rejestracyjny samochodu to koszt… ok. 2/3 rynkowej wartości pojazdu, a w przypadku nowego auta może on sięgnąć nawet 180% jego wartości!!! Do tego należy doliczyć także obowiązkowy przegląd techniczny i wykupienie duńskiego OC. Dlatego też w przypadku pobytu czasowego nieprzekraczającego roku można się zwrócić do Komendy Głównej Policji z prośbą/wnioskiem o używanie samochodu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Zezwolenie zazwyczaj wydawane na rok może być przedłużone również na okres jednego roku. Duńskie prawo drogowe nakazuje używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dzieci do lat trzech mogą być przewożone tylko w specjalnych fotelikach. Dozwolona prędkość jazdy na duńskich drogach wynosi: 50 km/godz. w terenie zabudowanym, 80 km/godz. w terenie niezabudowanym i 110 km/godz. na autostradzie. Szczególnie należy zwracać uwagę na rowerzystów, którzy mają bezwzględne pierwszeństwo. W przypadku drobnych kolizji drogowych (stłuczki bez rannych) policja nie interweniuje. Uszkodzone pojazdy odholowuje się do autoryzowanych stacji obsługi (przypisanych do marek pojazdów) i informuje się firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę.
WAŻNE!!! Przy parkowaniu należy pamiętać, że za szybą własnego samochodu należy umieścić… zegar parkingowy, który powinno się nabyć na stacjach benzynowych. Przekraczanie przepisów ruchu drogowego wiąże się z wysokimi karami i, co istotne, z ich nieuchronnością.
 
 
PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- numer ratunkowy- w razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić właśnie na ten numer - (tel. 112),
- pomoc drogowa (tel. 70 10 20 30 lub 70 10 80 90).
 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
Dania, Kopenhaga, Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
Tel.: +45 39467700 Faks: +45 39467766
 
 
DUŃSKIE TERYTORIA AUTONOMICZNE:
 
Wyspy Owcze– duńskie terytorium położone ok. 1000 km. od Danii. Językami urzędowymi są na wyspach duński i farerski, a obowiązującą walutą korona farerska (FRK=DKK). Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport, a wiza nie jest tam wymagana. Maksymalny pobyt bez specjalnego zezwolenia to okres trzech miesięcy. Wyspy owcze nie należą do UE stąd karta EKUZ nie ma tam zastosowania praktycznego. Wybierając się na Wyspy Owcze należy wykupić stosowne indywidualne ubezpieczenie. Obowiązują tam odrębne od unijnych przepisy celne. Dotyczą one bezcłowego wwozu np. 1 l mocnego alkoholu (od 22% do max 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 50 ml perfum, 200 szt. papierosów. Na Wyspach Owczych obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia jakichkolwiek zwierząt.  Za zakupione tam towary przekraczające wartość 300 FRK można otrzymać zwrot podatku VAT. W przypadku poruszania się na wyspach własnym pojazdem wymagane jest posiadanie zielonej karty. W razie jej braku stosowne ubezpieczenie można wykupić od miejscowych firm ubezpieczeniowych. Telefon alarmowy to 112.
 
Grenlandia– to duńskie terytorium autonomiczne, które jest położone w rejonie arktycznym gdzie w okresie zimowym temperatury zwykle spadają poniżej 30 st. C. Językami urzędowymi są na wyspie grenlandzki i duński. Walutą obowiązującą jest korona duńska. Do wjazdu na teren Grenlandii uprawnia ważny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny czas pobytu turystycznego to 3 miesiące. Podróżującym zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (najlepiej obejmującego opcję transportu chorego). Bezcłowy przywóz towarów obejmuje: 1 l mocnego (powyżej 22%) alkoholu, 23 l wina, 200 szt. papierosów, 2 kg słodyczy, 50 ml perfum i innych kosmetyków o wartości nie przekraczającej 1000 DKK. Przy zakupie pamiątek należy zwrócić uwagę czy nie zostały one zrobione z gatunków objętych ochroną (np. z wielorybów), za co grożą sankcje karne. Należy również pamiętać, że ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii.
 
źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.