Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Macedonii

MACEDONIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów. Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.


INFORMACJE OGÓLNE:
Językami urzędowymi w Macedonii są: macedoński i albański. Można się tam porozumiewać także w języku serbskim, tureckim, niemieckim i angielskim. Walutą obowiązującą jest denar macedoński (MKD). Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Macedonii (do 90 dni) bez wiz, na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku tego ostatniego należy jednak żądać specjalnego blankietu, na którym wbija się pieczątkę przekroczenia granicy, gdyż w drodze powrotnej jego okazanie może być wymagane przez służby graniczne.  Podróżujący samochodem winni przy sobie posiadać tzw. zieloną kartę. Istnieje możliwość wykupienia polisy na przejściu granicznym - ważnej tylko na Macedonię. Obowiązują też rygorystyczne przepisy dotyczące porządku publicznego. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub naruszanie porządku publicznego w ogóle jest karane. Obowiązuje także zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim oraz całkowity zakaz sprzedaży alkoholu (w tym piwa) w sklepach w godz. 19:00 do 6:00 (w okresie letnim w godzinach 21:00-6:00). Przepis ten nie dotyczy sprzedaży alkoholu w lokalach. Instytucje publiczne pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku od 8-20, w soboty do 15-tej. Jednakże w sezonie turystycznym i w miejscowościach wypoczynkowych nierzadko handel odbywa się do godz. 23. Turystom zaleca się picie wody butelkowanej lub przegotowanej. Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób, których pobyt na terenie Macedonii przekracza 24 godziny. W przypadku zatrzymujących się w hotelach, schroniskach, motelach przepis meldunkowy dokonuje się w sposób niejako automatyczny – spoczywa na właścicielach obiektów. W przypadku prywatnych wizyt obowiązek ten przechodzi na osoby goszczące. Osoby organizujące nocleg we własnym zakresie muszą sami dokonać meldunku w najbliższym posterunku policji (policiska stanica). Pamiętać przy tym należy, że brak zameldowania jest traktowany w Macedonii rygorystycznie. Za uchylenie się od tego obowiązku grozi kara od 100 do 500 EUR i dwuletni zakaz wjazdu. W Macedonii obowiązuje także wymóg posiadania przy sobie dokumentu tożsamości! Za brak takowego grozi mandat w wysokości ok. 30 EUR.

 

DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Macedonii są: Nowy Rok (1 i 2 stycznia), prawosławne Boże Narodzenie (7 stycznia), prawosławna Wielkanoc, Święto Pracy (1 -2 maja), Cyryla i Metodego (24 maja), Dzień Republiki (2 sierpnia), Dzień Niepodległości (8 września), Dzień Powstania (11 października), Ramazan Bajram (12 października – pierwszy dzień największego święta muzułmańskiego), Dzień Macedońskiej Walki Rewolucyjnej (23 października), św. Klimenta Ochrydzkiego (8 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Macedońskie przepisy celne nie odbiegają od norm międzynarodowych, chociaż zaskoczeniem dla wjeżdżających może być ich drobiazgowe przestrzeganie i związane z tym kontrole. W przypadku ruchu turystycznego wwozić można towary jedynie na własne potrzeby i własny użytek, które nie mogą podlegać odsprzedaży. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę nie przekraczającą 2 tys. EUR. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym. Przy wywozie waluty służby celne mogą żądać udokumentowania ich pochodzenia. Szczególnie zwraca się uwagę na wywożenie z kraju przedmiotów wartościowych i o znaczeniu historycznym. Surowo karane są próby wwozu, wywozu i posiadanie wszelkiego rodzaju narkotyków i środków halucynogennych. Za przemyt dziel sztuki lub narkotyków grozi pozbawienie wolności i nie można liczyć na odbywanie kary w polskim więzieniu.


UBEZPIECZENIE:
Przy wjeździe do tego kraju możemy zostać poproszeni o okazanie polisy ubezpieczeniowej na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia. Trwają jednocześnie prace nad możliwością korzystania przez obywateli RP z opieki medycznej na równi z ubezpieczonymi obywatelami Macedonii na zasadach wzajemności. Poza nieszczęśliwymi wypadkami, z opieki medycznej można korzystać za opłatą. Koszty wizyty lekarskiej nie są wygórowane. Wynoszą ok. 10 Euro. Wyposażenie szpitali i klinik państwowych odbiega od standardów europejskich. Dostęp do leczenia specjalistycznego może być utrudniony poza stolicą kraju.

 

WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
 Jak wspomniano w Macedonii wymagana jest zielona karta. Wydają je polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Należy tylko poprosić organ wydający o wyszczególnienie w niej Macedonii (symbol MK). Wraz z zieloną kartą należy posiadać ubezpieczenie OC.
W Macedonii honoruje się polskie prawo jazdy. W przypadku dłuższego pobytu – przekraczającego 90 dni - wskazane jest posługiwanie się międzynarodowym prawem jazdy. Jeśli pobyt trwa dłużej niż pół roku, dokument ten należy wymienić na macedoński, a procedura takiej wymiany trwa ok. miesiąca. Jeśli podróżujący samochodem nie jest jego właścicielem, powinien mieć stosowne pełnomocnictwo. Brak pełnomocnictwa może skutkować karami z konfiskatą pojazdu włącznie.
 

Autostrady są tam płatne, a ich ogólny stan jak i głównych dróg jest dobry. Jednakże drogi lokalne są często zaniedbane i słabo oznakowane. W okresie zimowym należy posiadać opony zimowe i łańcuchy, a kierowcy ciężarówek na wyposażeniu swoich pojazdów winni mieć łopatę. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi: 0,0 promila dla kierowców zawodowych i 0,5 promila dla pozostałych kierowców. Limity prędkości na macedońskich drogach przedstawiają się następująco: na obszarze zabudowanym – 60 km/h; w obszarze niezabudowanym – 80 km/h; na autostradach – 120 km/h. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania, stosowanie pasów bezpieczeństwa i zakaz rozmowy prowadzącego przez telefon komórkowy. Za wykroczenia nakładane są mandaty w wysokości od 20-45 EUR.


Ważne! Mimo obowiązujących tam nakazów i zakazów Macedonia należy do krajów o jednej z najwyższych wskaźników ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Tamtejsi kierowcy przepisy traktują po macoszemu. Na porządku dziennym jest kiepski stan tamtejszych pojazdów – brak świateł, lusterek itp. Częstymi wykroczeniami miejscowych jest ignorowanie czerwonego światła, nie włączanie kierunkowskazów i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Należy zwracać także szczególną uwagę na wszechobecnych pieszych.


PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:

- policja (tel. 192),
- straż pożarna (tel. 193),
- pogotowie ratunkowe (tel. 194),
- pomoc drogowa (tel. 196).


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii
Macedonia, Skopje, Djuro Djaković 50, 1000
Tel.: +389 2 3133 057 Tel.: +389 2 3112 647 Faks: +389 2 3119 744
 


źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 


 


Nikt nie dodał jeszcze komentarza.