Kraje Docelowe
Tanie Linie Autokarowe
Tanie Linie Autokarowe
Poradnik Kupującego
Jak kupić bilet autokarowy
Polak za Granicą
Hotele i Noclegi
Pobyt w Bułgarii

BUŁGARIA - W oparciu o informacje polskiego MSZ-u zamieszczane w wydawanym cyklicznie poradniku pt.: Polak za granicą, w sposób jak najbardziej skondensowany postaramy się Państwu dostarczyć garść przydatnych, czasem niezbędnych wiadomości, tak by mogli Państwo uniknąć przykrych niespodzianek wynikłych – często w sposób nieświadomy – z braku znajomości obowiązującego w odwiedzanym kraju prawa lub obowiązujących tam przepisów.

 

Pamiętajmy - w myśl zasady: Nieznajomość prawa szkodzi nasza niewiedza w przypadku ewentualnego konfliktu z prawem z pewnością nie będzie okolicznością łagodzącą.

 

 Bilety Autokarowe ELABUS z Polski do Bułgarii

Albena, Bałczik, Burgas, Byala, Kiten, Kranewo, Obzor, Pomorie, Primorsko, Rawda, Słoneczny Brzeg, Sofia, Sozopol, Sweti Konstantin, Swięty Włas, Varna, Złote Piaski


 


 

INFORMACJE OGÓLNE:
Językiem urzędowym w Bułgarii jest bułgarski. Można się tam również porozumiewać językiem rosyjskim i angielskim. Waluta obowiązującą jest lew (BGN). Dokumentem upoważniającym do bezwizowego wjazdu, przejazdu tranzytowego czy pobytu na terytorium Republiki Bułgarskiej (do 90 dni niezależnie od jego celu) jest – w dobrym stanie – paszport lub dowód osobisty.

Prawo pobytu powyżej 90 dni mogą uzyskać obywatele UE, którzy:
- są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Bułgarii,
- mają pełne ubezpieczenie zdrowotne, a także wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, tak by nie stanowić w czasie swego pobytu obciążenia dla systemu bułgarskiej pomocy społecznej,
- studiują lub odbywają szkolenia zawodowe, z zaznaczeniem, że posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne i posiadają zabezpieczenie finansowe na własne utrzymanie.


Uwaga!!! Gest kiwnięcia głową, który dla nas oznacza potwierdzenie (przytaknięcie) lub zgodę, w Bułgarii posiada przeciwne znaczenie.
Ze względu na zmienny kurs dolara korzystniejsze jest posługiwanie się euro. Należy przy tym zachować ostrożność gdyż w kantorach nagminne są przypadki wypłacania kwot niższych niż wynikałoby to z obowiązującego kursu.


FORMALNOŚCI MELDUNKOWE:
Bez meldunku można przebywać na terenie Bułgarii przez pięć dni. Po upływie pięciu dni od przekroczenia granicy należy się zameldować. Hotele, pensjonaty realizują obowiązek meldunkowy we własnym zakresie. W przypadku pobytu obywateli UE powyżej trzech miesięcy wymagane jest zarejestrowanie się we właściwym, miejscu pobytu, urzędzie i uzyskanie dowodu zarejestrowania.


DNI WOLNE I ŚWIĘTA:
Dniami świątecznymi/wolnymi w Bułgarii są: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Narodowe - rocznica wyzwolenia Bułgarii spod niewoli tureckiej w 1878 r. (3 marca), Wielkanoc, Święto Pracy (1 maja), Dzień Wojska Bułgarskiego (6 maja), Dzień Bułgarskiej Kultury, Oświaty i Piśmiennictwa (24 maja),  Dzień Jedności Narodowej (6 września), Dzień Niepodległości (22 września), Wszystkich Świętych (1 listopada), Wigilia i Święta Bożego Narodzenia (24, 25, 26 grudnia).


WWÓZ I WYWÓZ TOWARÓW:
Wwóz i wywóz towarów, z i do Bułgarii, odbywa się na zasadach obowiązujących we wszystkich krajach należących UE. Jednak mimo zniesienia granic celnych ilość wwożonych towarów – przeznaczonych do tzw. użytku osobistego (nie mogą one podlegać odsprzedaży!) jest ograniczona przepisami. W razie naruszonego prawa – nielegalnej sprzedaży – towar może ulec konfiskacie, a na sprzedającego będzie nałożona kara. W wyjątkowych sytuacjach również pojazd, którym przewożono towar może ulec konfiskacie. Bez uprzedniej deklaracji można wwozić i wywozić walutę i kosztowności nie przekraczające wartości 10 tys. EUR. Kwoty większe należy wcześniej deklarować organom celnym i wypełnić stosowną deklarację. Przy wyjeździe z Bułgarii nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT od zakupionych towarów. Za nielegalny wwóz, wywóz czy handel narkotykami grozi kara od 10 do 15 lat więzienia. Posiadanie zaś zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia.


UBEZPIECZENIE:
Osoby opłacające składki NFZ mają prawo w Bułgarii korzystać z opieki medycznej w ramach tego ubezpieczenia. Dokumentem, na podstawie którego osoby przebywające w Bułgarii w  celach turystycznych mogą korzystać z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otrzymać ją można w najbliższym (miejscu zamieszkania) oddziale NFZ. Podczas wizyty u lekarza należy dokument ten okazać. Niestety EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, stąd wyjeżdżającym zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, umożliwiających w razie konieczności pokrycie kosztów leczenia w szerszym zakresie, jak również kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Dodatkowe ubezpieczenia mogą zaoszczędzić nam również kosztów w przypadku prowadzonych akcji ratowniczych przez tamtejsze służby np. górskie.


WAŻNE DLA KIEROWCÓW:
W Bułgarii jest honorowane polskie prawo jazdy, a zielona karta nie jest obowiązkowa. Jednak jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia może w razie wypadku ułatwić uzyskanie odszkodowania. Podróżując samochodem, którego właścicielem jest inna osoba należy posiadać przetłumaczone notarialnie na język bułgarski, angielski, francuski lub niemiecki pełnomocnictwo.  Poruszanie się po  bułgarskich drogach jest płatne. W tym celu należy wykupić winiety. Na tamtejszych drogach obowiązuje jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5‰ Należy pamiętać, że bułgarska policja drogowa oraz inspekcja drogowa bardzo restrykcyjnie stosują określone prawem kary za wykroczenia w ruchu drogowym. Kierowcom radzi się unikać podróżowania nocą i zatrzymywania się na niestrzeżonych parkingach. Podczas przejeżdżania przez miasteczka radzi się zablokować od wewnątrz drzwi pojazdu. W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu podróży oprócz powiadomienia policji należy szybko skontaktować się z polskim konsulatem lub ambasadą.

 

PRZYDATNE NUMERY I ADRESY:
- policja (tel. 166),
- policja drogowa (tel. 165),
- pogotowie ratunkowe (tel. 150),
- straż pożarna (tel. 160),
- pogotowie obsługujące wypadki drogowe (tel. 66 50 60),
- pomoc drogowa (tel. 146).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii
Bułgaria, Sofia, Chan Krum 46, 1000
tel.: + 359 2 981 85 45, tel. dyżurny: + 359 888 54 34 00, faks: +359 2 987 29 39
 

Instytut Polski w Sofii
Bułgaria, Sofia, Weslec 12, 1000
tel.: +3592 9810907, faks: +3592 9815744
 

źródło: Poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą.

 

 

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.